Perversmas Sovietų Sąjungoje

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2 / 5 (2 balsai)

Kęstutis GRIŠKEVIČIUS.1991, rugpjūčio 21 d.

Lietuva išbandymų valandą.


Pasaulį sukrėtusią žinią apie perversmą Sovietų Sąjungoje ir jos prezidento Michailo Gorbačiovo nuvertimą sužinojome pirmadienio rytą. Ir ne vienas pasijutome kažkaip nejaukiai. Gal dėl to, kad tik tada aiškiai supratome koks tai didelis politikas ir dėl ko jį taip vertino pasaulis. Ir svarbiausia – apėmė nerimas. Mes tos jėgos, kurios su juo susidorojo, pajėgios pačiam blogiausiam. Formuluotė, kad M. Gorbačiovas negali atlikti savo pareigų dėl sveikatos būklės skambėjo neįtikinamai. Karinį-komunistinį perversmą įvykdęs Valstybinis nepaprastosios padėties komitetas paskelbė, kad pusei metų įvedama ypatingoji padėtis (Lietuvą jie tebelaiko SSSR dalimi), galioja tik SSSR konstitucija, pagrasino pasauliui, kad šis nesikištų: Pasaulis, gavės tokį antausi, atsipeikėk ne iš karto. Tačiau juk jau anksčiau ne vienas ir ne kartą yra įspėjęs - apsaugok, Dieve, kad Sovietų Sąjungoje, šitame iki dantų ginkluotame monstre, neateitų Alksnio ir Žirinovskio tipo žmonės, kurie į pasaulį tegali žiūrėti pro pabūklo vamzdį.


Pirmosios prognozės po šio pučo buvo niūrios. Pilietinis karas, suirutė, nes chunta mes visas jėgas, kad kuo greičiau butų nužudyta ne tik vos užgimusi demokratija, bet ir mintis apie ją. Prisiminkime - apie tokio perversmo pavojų jau senokai įspėjo E. Ševardnadzė, o ne taip seniai - ir buvęs M. Gorbačiovo bendražygis A. Jakovlevas. Žmogus, kurį ne vienas laiko Sąjūdžio krikštatėviu, kuris neseniai, išstodamas iš TSKP, apgailestavo, Jog M. Gorbačiovas dar tiki šia partija. Dabar gal jau netiki, bet būtent toji partija ir yra perversmo iniciatore. Ruošėsi jam ilgai ir nuosekliai, ir įvykdė prieš pasirašant sąjunginę sutartį, kuri įteisintų imperijos žlugimą.


...Pirmadienio rytą per Maskvos radiją skambėjo klasikinė muzika. Taip būdavo, kai mirdavo šalies generaliniai ar įvykdavo stichinės nelaimės. Radijas pranešinėjo žinias apie tai, kad užimta Kauno radijo ir televizijos redakcija, Sitkūnų radijo stotis, valstybinis telefono telegrafo centras Vilniuje, kariniai laivai blokavo Baltijos uostus. Klaipėdoje kai kuriuose kituose miestuose ap-sireiškė kariniai komendantai, kurie buvo pasiryžę perimti valdžią. Ukmergėje būva palyginti ramu, nors žmonės nuogąstavo, jog Kopūstėliuose prifarširuota kareivių. Žmonės vėl buvo raginami rinktis prie Parlamento, Šiaurės miestelyje urzgė užvesti tankai. O gal tai tik šio mėnesio 15—25 dienomis Pabaltijyje vykstančių karinių manevrų niuansai? Nebūkime naivūs. Prisiminkime Žirinovskio sapaliones apie Pabaltijo guberniją ir jos gubernatorių Alksnį, apie tai, kad imperijai, to paties Žirinovskio nuomone, turės priklausyti ir Suomija, jau nekalbant apie Rytų Europos Šalis. O kad Išsilaisvins Pabaltijo respublikos - nė minties negali būti. Tai imperininkai patvirtino sausio 13-oslos įvykiais, Medininkų žudynėmis. Ir vis tiek - regisi, Lietuvos ašaka bus paspringę. Pirmadienį, kai tankai žlegėjo Maskvos gatvėmis, prieš juos ėjo žmonės. Pirmadienį Maskvoje buvo pradėtos statyti barikados.


Per „Vremios" laidą vienas iš jų statytojų korespondentui pasakė: „Vilnius mus išmokė ginti savo valdžią. Vilnius!" Ir tai teikia vilties, kad demokratijos tankai nesutrai6kys. Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pirmadienį išleido įsaką, kuriame be kita ko sakoma: „Laikyti komiteto paskelbimą antikonstituciniu ir kvalifikuoti jo organizatorių veiksmus kaip valstybės perversmą, kuris yra ne kas kitas, kaip valstybinis nusikaltimas". Taip pat perversmą įvertino ir daugelis užsienio valstybių, kitos respublikos, pripažindamos jį antikonstituciniu. Pirmadienio vakarą valstybinio ypatingosios padėties komiteto nariai suruošė spaudos konferenciją, kuri greičiau priminė jumoro vakarą. M.Gorbačiovo kėdę užėmęs G.Janajevas į daugelį klausimų atsakinėjo kaip ir senieji imperijos vadovai, o kai kurių klausimų apsimetė negirdįs. Tarp jų – ir apie santykius su mūsų Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu. Beje, naujasis komitetas Jau uždraudė mitingus, daugelį spaudos leidinių ir nedviprasmiškai prasitarė apie galimą jėgos panaudojimą. Ir vis dėlto gal neišsipildys Elenos Boner žodžiai jog barchatinę revoliuciją gili pakeisti kruvinoji. Perversmas, pasak jos, turėtų suvienyti demokratines jėgas, o taip pat ir darbo liaudį. Juk vien komiteto sudėtis, į kurią įeina armijos, saugumo, Vidaus reikalų ministerijos vadovai, o taip pat kiti konservatoriai norintys pasukti laiko rodykles atgal, rodo, jog jie šalies iš krizės neišves, o įstumi ją į dar didesnę suirutę.


...Ruošiamės minėti Molotovo Ribentropo pakto liūdnąsias metines, kurti pavojaus laužus. O pavojaus debesis vėl kaip reta tamsus. Prisiminkime - prieš 23 metus rugpjūčio 21-ąją sovietiniai tankai traiškė žmones Prahoje, šiomis drenomis jie Maskvoje ir mūsų miestuose. Bet gal atsipeikės juose sėdintys kareiviai, gal įsiklausys į Rusijos prezidento B. Jelcino žodžius, kad Jie turi ginti savo liaudį, o ne šaudyti į ją. Beje, antradienį pusė Maskvoje esančių kariškių perėjo B. Jelcino pusėn, o mes susikaupkime ir dar labiau susivienykime – vėl gyvename sunkių išbandymų valandą.