Po atminties medžiu

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1 / 5 (1 balsas)

Zuzana Stunžėnienė


Pakilo švytinti Sąjūdžio banga. Buvau išrinkta į Ukmergės persitvarkymo Sąjūdžio tarybą. Dirbau Sąjudžio propogandinį darbą. Buvau išrinkta delegate į LPS steigiamąjį suvažiavimą (1988 10 22 – 23). 1989 pavasarį subūriau etnografinį ansamblį “Radasta“, kurio scenarijuose skambėjo mano surinkti įvairių Ukmergės apylinkių pokario istoriniai įvykiai: tremties, partizanų kovų įvykių aidai ir t.t. Repertuare – patriotinės partizanų, tremtinių, populiariosios Maironio dainos bei folkloras. Su ansamblio programa koncertavome po visą rajoną.( muzikos vadovas - tremtinys P. Pelešynas, vėliau J. Juodienė). Ypač gražų tautinį foną ši programa sudarė sąjūdžio veikėjų paskaitoms prieš artėjančius rinkimus (lektoriai – gydytojai H. Gintautas, Eug. Piešina, teisininkas Stankaitis ir kt.). Ansamblis gyvavo 10 metų, priklausė Kultūros namams.


Būdama lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja suorganizavau 2 tarpmokyklines kraštotyros ekspedicijas „Tremtinių pėdsakais“(1989 -1991 vasaros metu). Mus rėmė Ukmergės švietimo skyriaus vedėjas Praninskas. Dalyvavo entuziastai moksleiviai iš V, IV, Dukstynos vidurinių mokyklų. Deja, mokytojų tebuvo tik vienetai, nors Sąjūdžio grupėse būrėsi nemažas jų skaičius. Medžiaga perduota LR sociologijos – istorijos institutui bei Ukmergės kraštotyros muziejui.


Kai kurie tremtiniai perdavė savo fotografijas ar užrašus.