Profesorius platonas jankauskas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,6 / 5 (14 balsai)
Profesorius Platonas Jankauskas

Gimė Minske 1860m. spalio 31dieną, jo senelis buvo kilęs iš Lietuvos.1879m. baigęs Minsko gimnaziją,pradėjo studijuoti astronomiją Peterburgo universitete.

Bet jį vis labiau traukė technika,todėl 1883m. įstojo į Peterburgo kelių inžinierių institutą ir po trijų metų gavo inžinieriaus diplomą.1886-1887m. dirbo Baranovyčių-Bialostoko geležinkelio statybos inžinieriumi,1894-1904m. Sibiro geležinkelio

statybos inžinieriumi.Jankauskas buvo vienas iš garlaivystės Amūro ir Angaros upėmis organizatorių, garo keltų traukiniams per Baikalo ežerą įrengėjų, dalyvavo Vladivostoko prekybos uosto statyboje.Šalia inžinerinės praktikos,dirbo ir mokslinį darbą.Už teorinius darbus ,,Apie rąstų atsparumą', ,,Apie smėlio fundamento atsparumą jam buvo paskirtos Peterburgo instituto premijos.1893m.

Jankauskas apgina daktaro disertaciją, išleidžiami jo   knygos,,Hidraulinių variklių ir siurblių kursas, ,,Mašinų mokslo pagrindai, ,,Turbinų teorijos klausimai.

1921m. Jankauską pakviečia skaityti paskaitų Kauno Aukštieji kursai.Atidarius Kauno universitetą, jis tapo jo profesoriumi, 1922-1934m. buvo teorinės ir taikosios mechanikos katedros vedėju,lietuvių kalba išleido pirmuosius mechanikos ir hidromechanikos paskaitų kursus,stengėsi tobulinti inžinierių rengimo programas.

Kurį laiką išėjęs į pensiją , dėstė savo incietyvą   fakultatyvinį kursą ,,Svyravimai

technikoje,įsteigė fakulteto biblioteką.1930m. išleidžia dviejų tomų ,,Taikomosios mechanikos ' kursą.1934m. apsigyvena Daniliškio dvare, paveldėtame iš tėvų.Mirė

1941m.lapkričio27dieną,palaidotas netoli dvaro esančiose kapinaitėse.


Regina Vasiliauskienė