Pulgis Andriušis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,1 / 5 (113 balsai)


Nuotraukoje dr. Romualdas Šimkūnas (atminimo lentos autorius) Gaidžių kaime prie namo, kuriame gyveno ir kūrė Pulgis Andriušis. Nuotr. autorė Gražina Kavoliūnienė


               Pulgis Andriušis - rašytojas iš Gaidžių kaimo 


„Mano kaimas buvo susikraustęs ant kalno, gal ir pavadinimas dėl to atsirado, kad jau per kelias varsneles girdėti gaidžių giedijomas, iš kurios pusės čionai bekeliautum“- rašė Pulgis Andriušis apie gimtąjį savo Gaidžių kaimą.

Saulėtą ketvirtadienio popietę rinkosi gaidžiškiai, tauragniškiai, uteniškiai, giminės ir svečiai nulenkti galvą rašytojo Pulgio Andriušio, gimusio 1907m. kovo 31d. Gaidžių kaime, Tauragnų valsčiuje, atminimui. Šventėje dalyvavo lietuvių poetė iš Australijos Lidija Šimkutė, kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis, Tauragnų garbės pilietis, dr.Romualdas Šimkūnas, dailininkas Klemensas Kupriūnas, rašytojo dukterėčia p. Nijolė Juodkienė, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojos. Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas pasidžiaugė, kad tuometiniame Tauragnų valsč. gyveno ir kūrė daug puikių asmenybių: rašytojų, poetų, mokslininkų, meno žmonių, o vienas iš jų - tai rašytojas Pulgis Andriušis. Seniūnui ir Tauragnų kraštiečiui Romualdui Šimkūnui buvo suteikta teisė atidengti atminimo lentą, pritvirtintą prie namo, kuriame gyveno rašytojo tėvai, jis pats leisdavo vasaras, kurdamas eiles ir feljetonus. Atminimo lentos autorius – tauragniškis, šiuo metu gyvenantis Vilniuje, dr. Romualdas Šimkūnas. Kruopštumas, šiluma, meilė gimtajam kraštui atsispindėjo ne tik autoriaus sukurtoje ąžuolinėje atminimo lentoje, bet ir žodžiuose, kalbant apie rašytoją Pulgį Andriušį.

Iš Gaidžių kaimo susirinkusieji vyko į Tauragnų kultūros centro salę, kurioje toliau tęsėsi šventinis minėjimas. Poetė, viešėjusi Lietuvoje, Lidija Šimkutė džiaugėsi, kad jai teko bendrauti su rašytoju Pulgiu Andriušiu ir jo šeima, nes jie abu prieš karą emigravo į užsienį ir vėliau susitiko Australijoje Adelaidės mieste, kuriame į amžino poilsio vietą atgulė rašytojas Pulgis Andriušis. Šiuo metu p. Lidija Šimkutė domisi rašytojo kūryba, skaito paskaitas apie jį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.Tauragniškiai ir svečiai maloniai išklausė poetės pasakojimą apie įdomų ir vingiuotą Pulgio Andriušio gyvenimo kelią. Jos pranešimą papildė kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis. Popietę dar labiau pagyvino Tauragnų mėgėjų teatro „Mokas“ artistų suvaidinta ištrauka iš rašytojo humoristinio romano „Tipelis“, rež. Vygantas Varneckas.

Dr. Romualdas Šimkūnas pasidžiaugė prasmingais renginiais Tauragnuose, prie kurių retkarčiais gali prisidėti ir jis pats. Į ąžuolinę atminimo lentą p.Romualdas įdėjo dalelę savo širdies, tarytum atiduodamas duoklę mylimam rašytojui, o viešnagė Tauragnuose jį kas kart praturtėja dvasiškai. Atminimo lentos autorius įteikė p. Lidijai Šimkutei iš medžio išdrožtus baravykus ir palinkėjo, kad jie primintų viešnagę Lietuvos nacionaliniame aukštaitijos parke ir gimtajame rašytojo Pulgio Andriušio Gaidžių kaime.

Prasminga 2007 - ųjų metų pavasario popietė, skirta rašytojo Pulgio Andriušio 100 – osioms gimimo metinėms ilgai išliko tauragniškių ir svečių širdyse. Jos aidas ir šiandien girdisi rašytojo gimtajame Gaidžių kaime.


Tauragnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Nijolė Šuminienė