Rašytojo Jono Biliūnų sodyboje Niūronyse - giminės sambūris

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (21 balsai)
Dalina RUPINSKIENĖ

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras kartu su Jono Biliūno sodybos – muziejaus darbuotojais sukvietė rašytojo gimines į susitikimą. Į sambūrį su savo šeimų nariais atvyko 23 penkių rašytojo giminės šakų atstovai– rašytojo Jono Biliūno seserų Julijos ir Anelės, brolių Mykolo, Juozo ir Antano bei rašytojo tėvo brolio Juozapo palikuonys – anūkai, proanūkiai ir pro proanūkiai.


Svečius sodybos kieme AVJU centro vaikai pasitiko tokiais žodžiais:
Stabtelkime šioje akimirkoje, atsigręžkime į praeitį, kai gelsvas ryto rūkas glostė juodas šio namo sienas, kai linine staltiese buvo tiesiamas stalas, dedamas ką tik iškeptos garuojančios duonos kepalas, kai susėdę šeimynykščiai ją laužė ir laimino. Sugrįžkime į ten, kur rasota brydė vedė vieškelio link... Pūsteli vėjas, nupučia dulkes nuo praeities... Čia tebesiūbuoja šimtametės liepos, tebegirgžda šulinio svirtis, noksta obuoliai... Vis dar gyvybingas kalnelis, kaip anuomet.


Centro vaikai renginio dalyviams parodė nuotaikingą programą „Nutverkit savo rankomis žiburį“, kurioje skambėjo dainos, buvo skaitomos ištraukos iš rašytojo J. Biliūno kūrybos bei suvaidinta kurinio „Lazda“ inscenizacija. Vaikai susirinkusiems papasakojo, kaip vasaros stovyklos metu vakarais skaitė J. Biliūno kūrinius, kaip juos nagrinėjo ir gilinosi į turinį, bandydami suprasti, ką rašytojas jautė rašydamas „Kliudžiau“ ir „Brisiaus galą“. Anot vaikų, jie nusprendė, kad „Brisiaus galas“ labai liūdnas rašytojo kūrinys, todėl kiekvienas panoro parašyti savo interpretacijas bei nupiešti piešinius, kurių parodą rašytojo sodybos kieme parengė svečiams. Konkurso laureatai Rokas Skopas, Kristina Budrytė ir Paulius Skrižiūnas, kaip patys sakė, su pasididžiavimu renginio dalyviams skaitė savo kūrybą, nes jų kūrinėliai baigėsi laimingai.


Po nuotaikingos vaikų programos buvo pakviesti prisistatyti ir pasisakyti Biliūnų giminės atstovai. Giminės susitikime dalyvavo pats vyriausiais rašytojo giminės palikuonis, J. Biliūno brolio Juozo anūkas, gydytojas chirurgas, rašytojas Antanas Biliūnas, rugpjūčio 20–ąją atšventęs savo 90–metį. Jubiliatą sveikino Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vaikai, Anykščių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis, muziejininkai bei rašytojo giminės. Jubiliatas, priimdamas gėles ir dovanas sakė, kad yra be galo laimingas, dėkingas organizatoriams už galimybę dar kartą pabuvoti rašytojo sodyboje bei susitikti su seniai matytas plačios giminės atstovais.Po to, kai centro vaikai paskaitė ištraukas iš A. Biliūno knygų „Vingiuotu taku“ ir „Praeities mintys apie grožį“, rašytojas sakė, jog rašyti pradėjęs tik sulaukęs 80-ties metų ir palinkėjo visiems kuo ilgiau džiaugtis tarpusavio draugyste, nenutraukti giminystės saitų, niekada nepamiršti vaikystėje matyto gimtinės grožio.Rašytojo brolio Mykolo anūkas Vytautas Biliūnas, kaip pats sakė, taip pat iš giminės paveldėjo literatūrinį geną, nes negali nerašyti. Ištrauką iš jo knygos „Prarastieji Pavirinčiai“ skaitė Karolina.


Vėliau, jaukioje aplinkoje prie sodybos kieme pastatyto bendro vaišių stalo rašytojo giminės kalbėjo, jog daugelis Biliūnų palikuonių, pasklidusių po visą Lietuvą, vienaip ar kitaip yra susiję su kūryba ir menu. Vieni rašo prozą ar poeziją, kiti kuria dainas, dainuoja ar muzikuoja.


Kiekvienam rašytojo giminės atstovui renginio pradžioje organizatoriai įteikė po genealoginio medžio atskiros šakos ir skirtingos spalvos lapą, kurie renginio pabaigoje buvo priklijuoti ant simbolinio giminės ąžuolo.Rašytojo giminės susitikimas vyko dieną, kada trys Pabaltijo tautos stovėjo Baltijos kelyje susikibusios rankomis, tad plačios Biliūnų giminės atstovai, renginio svečiai ir organizatoriai taip pat susikibo į glaudų giminės ratą. Kad būtų nepamiršta ši iškilminga akimirka, cento vaikai kiekvienam padovanojo po simbolinį varpelį tikėdamiesi, kad jis vėl suskambės, kviesdamas visus sugrįžti į protėvių žemę, į senąjį Niūronių sodžių.


Mes linkime, kad jūsų giminės literatūrinis medis žaliuotų ir galingai oštų. Neleiskite jam nudžiūti, laikykitės vienas kito ir tegu ilgam lieka gilios jūsų pėdas tėviškės žemėje, - besiskirstantiems biliūniečiams linkėjo renginio organizatoriai.


Nuotraukos Julijos Mirzojevos