Ričardas Mikutavičius

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,5 / 5 (63 balsai)

..."drobinis šis gyvenimas,

basomis kojomis -

linksmybių

ir raudų miestais,

alkanųjų bokštais,

galingųjų akmenimis,

ašarų šuliniais -


Viešpatie,

negi Tau

tas pasaulis -

išsipildymo himas?

man jis

su beprasmiais ženklais vanduo,

kurio neatsigeri -"....


R. Mikutavičius "Žaizdos metafizika"

Gyvenimo ir veiklos datos

1935 m. vasario 26 d. gimė Kaune.

1953 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.

1958 m. baigė ją ir buvo įšventintas į kunigus, Primicija šv. Antano bažnyčioje Kaune.

1958-1960 m. Eržvilko (Tauragės raj.) bažnyčios vikaras.

1960-1961 m. Kelmės bažnyčios vikaras.

1961-1965 m. Panevėžiuko bažnyčios klebonas.

1965-1967 m. Žeimelio, Lauksodžio (Jurbarko raj.) bažnyčių klebonas.

1967-1970 m. Seredžiaus bažnyčios klebonas.

1970-1983 m. Tytuvėnų bažnyčios klebonas.

1983-1989 m. Babtų bažnyčios klebonas.

1989-1998 m. Kauno Vytauto Didžiojo, Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos), Aleksoto bažnyčių ir LŽŪU koplyčios klebonas, rektorius, prorektorius, kapelionas, KMU, KTU, LŽŪU filosofinių disciplinų dėstytojas.

„Santaros“ žurnalo konsultacinės kolegijos narys.

1963 m. apgynė teologijos disertaciją licenciato moksliniam laipsniui.

1992 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungos narius.

1994 m. išrenkamas Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos nariu.

1991 m. už humanitarinę veiklą apdovanotas Izraelio vyriausybės premija.

1992 m. už publicistinę veiklą apdovanotas Prano Dovydaičio premija.

1993 m. ir 1996 m. Išrenkamas populiariausiu Kauno miesto žmogumi.

1993 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu.

1998 m. birželio 30 d. tapo smurto auka.

1999 m. kovo 31 d. palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
2000 m. lapkričio 30 d. po mirties suteiktas Kauno miesto Garbės piliečio vardas.

Kūryba

R. Mikutavičiaus kūrybą apibūdina R. Keturakis:

Labai noriu, kad išgirstumėt R.Mikutavičiaus klausimus sau. Daugybę klausimų, o paskutinieji yra ne tiek išgirstami, kiek nujaučiami: kodėl jūs sekate mane nesuprasdami, kad sekimas prarandant save yra sunki klaida? Kodėl jūs persekiojate mane tikėdami, jog rodydami mano šešėlį tapsite šviesesni? Kodėl tiek nedaug man buvo skirta ramybės? Kodėl per vėlai pastebime, kas čia yra laikina ir kas amžina?

Dieve, myliu tave : maldynas, 1980. – 285 p.

Kryžiaus kelio mąstymas. Babtai : [savilaida], 1986, 78, [4] p.

Kad Lietuva neišsivaikščiotų : variacijos donelaitine tema, Chicago (Ill.) : Ateities literatūros fondas, 1989, 63 p.

Poterių upė : eilėraščiai. Vilnius : Vaga, 1990, 142, [1] p.

Šviesos spalvos : eilėraščiai. Vilnius : Vaga, 1992, 190 p.

Žaizdos metafizika : eilėraščiai. Vilnius : Vaga, 1995, 117, [6] p.

Spindintis virš mūsų. Kaunas : Santara, 1998, 156, [1] p.

Prisikėlimas : [fragmentai pamokslų, pasakytų 1996–1998 m. Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos), šv. Getrūdos, Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčiose, Žemės ūkio universiteto koplytėlėje]. – Kaunas : Santara, 1999, 44, [2] p.

Kataliko pasaulėžiūros atsinaujinimo keliu. Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2005, 65, [1] p.

Pokalbiai su medžiu : [eilėraščiai]. – Babtai : [savilaida], 1986, 108 p.

Mirties vilties veidai : dvylika paskyrimų išėjusiems. Kaunas : Santara, 1999, 40 p.

Viršūnių paukštis : skiriu tautos dainiui prelatui Maironiui penkiasdešimties metų mirties sukaktį minint, 1862–1932–1982 : [eilėraščiai]. Vilnius : Vaga, [2002] (Kaunas : Spindulys), 149, [2] p.


Straipsnio autorė D. Kibildienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka

Šaltiniai

Mikutavičius, Ričardas. Žaizdos metafizika. Vilnius : Vaga, 1999, 117, [7] p.


Ričardo Mikutavičiaus (1935-1998) bibliografinė rodyklė / [sudarytojas Vytautas Motiejūnas ; bibliografijos duomenys – Daiva Kubiliūtė {Kibildienė}, Kaunas, 2008, 111, [1] p. : iliustr.