Sąjūdis Kauno rajone: Atgimimas Neveronyse

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Atgimimas Neveronyse: V.Juodkos prisiminimai


1987m. vasarą Neveronių šiltnamių kombinato vyresnis inžinierius Česlovas Ivaškevičius grįžęs iš kelionės po Estiją ir Latviją papasakojo, kaip tose respublikose „perestroikos“ įtakoje prasidėjo judėjimas už laisvą ir nepriklausomą ekonominį savarankiškumą. Šiltnamių kombinate ėmė burtis bendraminčiai už savarankišką gamybinį, ekonominį, finansinį, efektyvų valdymą, daugiau teisių turintį kolektyvą.

1988m. birželio 3d. įsikūrus Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, Neveronių šiltnamių kombinate įsikūrė Sąjūdžio grupė, jos įgaliotiniu buvo išrinktas Česlovas Ivaškevičius, Kauno mieste įregistruota Nr.79. Įsikūrus Sąjūdžio grupei vyko nuolatiniai pasitarimai, aiškinami Sąjūdžio tikslai ir siekiai, dalyvauta įvairiuose susitikimuose, vedama kontrolė, kad nebūtų grobstomas turtas, produkcija, vyktų efektyvus ir demokratiškas valdymas. Atleistas iš pareigų Neveronių šiltnamių kombinato LKP partinės organizacijos sekretorius, perrinktas profsąjungos pirmininkas. Nuspręsta kontroliuoti Neveronių gyvenvietės aprūpinimą prekėmis. Vieningai ir aktyviai dalyvauta Lietuvos Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo savivaldos rinkimuose, Baltijos kelyje. Tuo metu Neveronyse už Sąjūdžio kandidatus balsavo virš 60 procentų rinkėjų. 1990m.Kauno rajono Tarybos deputatu buvo išrinktas Česlovas Ivaškevičius, Neveronių Sąjūdžio grupės įgaliotiniu išrinktas Vytautas Juodka. 1991m.Sausio 13dieną įvykus pučui prieš Lietuvos Nepriklausomą valstybę, organizuotas pastovus dviejų savaičių budėjimas prie Sitkūnų radijo stoties, gautas autobusas, dalyvauta Sausio 13-osios aukų laidotuvėse. Reikia pripažinti, kad kartu su atgimimu vyko aktyvus ir aršus pasipriešinimas iš buvusių komunistų partijos narių ir jiems priklausančių, nenorėjusių laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Sąjūdžio grupės įgaliotiniui Vytautui Juodkai įtakojant ir rūpinantis, Neveronyse buvo įkurta vidurinė mokykla šiltnamių administraciniame pastate, o taip pat ir Neveronių Seniūnija. Sąjūdietis Vytautas Juodka buvo Referendumų, Lietuvos Seimo rinkimų Kauno rajono apygardos pirmininku ir nariu, Kauno rajono kontrolės tarybos vadovu-kontrolieriumi, Lietuvos Sąjūdžio Kauno rajono skyriaus Tarybos pirmininku, yra Lietuvos Vytautų klubo prezidentas.

Neveronių sąjūdiečių buvo išaiškinti rinkimų klastojimai, įvairūs ūkiniai ir finansiniai pažeidimai. Sąjūdininkų pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra laisva, nepriklausoma, stipri, demokratiška Lietuva, kur kiekvienas jos pilietis jaustųsi saugus, gerai gyvenantis.


Sąjūdiečio Neveronių bibliotekos skaitytojo Vytauto Juodkos prisiminimai.