SRIUBAS Jonas –energetikos specialistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas, knygų sudarytojas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (608 balsai)

Jonas Sriubas, 1991 m. (Nuotr. iš J. Sriubo asmeninio albumo)


Trumpi biografijos duomenys


Jonas Sriubas gimė 1942 m. sausio 15 d, Buivydų k. (Anykščių r.) Antano Sriubo ir Adėlės Diečkutės-Sriubienės šeimoje. Jis buvo vidurinysis (antras) vaikas šeimoje.

Jono Sriubo tėviškė, 1971 m.


Savo autobiografijoje J. Sriubas rašo:
„Mano tėvelis kaip ir senelis Petras žemės darbams dirbti samdė samdinius. Tėvelis pradžioje gamino stakles siūlams verpti, dirbo kalvio darbus. Paskui pasistatė prie Miežintos upės vandens jėgainę, įsirengė zeimerį, milelių velyklą ir žmonėms pjovė rąstus, lentas, vėlė-kropliavo audeklus. Įsirengė elektros stotį. Įsigijęs du dyzelinius variklius su javų kuliamąja ūkininkams kūlė javus.
Iš mažens aš buvau tėvelio padėjėjas, stebėjau, kaip jis dirba ir stengiausi jam padėti, surinkdavau išardytus variklių mazgus.
Pradžioje mane gąsdino elektros šviesa, o įjungus apšvietimą, bėgdavau į kampą. Tačiau potraukis technikai mano paveldėtas iš tėvelio ir buvo bei yra mano hobis.<...>
<...>1953 m. mirė tėvelis. Broliui Danieliui buvo du metai, sesuo Palmira mokėsi devintoje klasėje Anykščiuose, aš lankiau Gikonių pradinės mokyklos trečią klasę. Kurį laiką prižiūrėjau brolį, vėliau mokiausi vakarinėje mokykloje ir neakivaizdiniu būdu mokiausi aukštesniojoje ir aukštojoje mokyklose.
Dirbti pradėjau Molėtų rajono kultūros skyriuje kino mechaniko padėjėju, vėliau įsidarbinau Vilniaus elektros tinklų Utenos skyriuje vairuotoju-elektromonteriu.<...>
Vėliau dirbau techniku-inžinierium, Žemprojekte vyresniuoju inžinieriumi, grupės sektoriaus vadovu. Taip pat man teko dirbti Visasąjunginio mokslinio tyrimo elektroterminių įrenginių projektavimo-konstravimo instituto Lietuvos skyriuje konstruktoriumi bei sektoriaus vadovo pareigose.<...>
Nuo 1995 m. Energetikos valstybinėje inspekcijoje vienuolika metų dirbau inžinieriumi-inspektoriumi.

Modernizuojant ir automatizuojant Ignalinos atominę elektrinę dešimt metų vykdžiau valstybinę priežiūrą, buvau VĮ IAE centrinės atestavimo komisijos narys.
Vienuolika metų dirbau dėstytoju Energetikų mokymo centre.
Esu vedęs, mano žmona  Angelė yra mokytoja, dukros  Jurgita ir Sigita – dėstytojos.“
J. Sriubo šeima, 1995 m. Iš dešinės: J. Sriubas, dukra Jurgita, žmona Angelė, dukra Sigita. (Nuotr. iš asmeninio J. Sriubo albumo)
J. Sriubas su šeima Anykščiuose prie Puntuko akmens, 1995 m.


J. Sriubo leidiniai


J. Sriubas surinko medžiagą ir išleido knygelių ir brošiūrų skirtų elektrikams bei dirbantiems su elektrifikuotais technologiniais įrenginiais bei juos eksploatuojantiems asmenims.
1995 m. UAB „Utenos spaustuvė“ išleido J. Sriubo sudarytą leidinį „Darbo sauga aptarnaujant elektros įrenginius“.


 
1997 m. pasirodė J. Sriubo knygelė „Techninis elektriko vadovas“.1999 m. leidinėlį „Elektriko vadovas“ autorius paskyrė norintiems gilinti žinias elektrikams, nagrinėjo elektros įrenginius iki 1000 v. įtampos, pateikė įvairias lenteles, schemas, padedančias parinkti elektros įrenginius.
2000 m. išleista knyga „Elektros įrenginių elektrinių parametrų matavimai“ buvo dešimt metų naudojama elektros inžinierių mokyme kaip disciplinos mokymo priemonė.Autorius taip pat parengė leidinėlius: „Srovės nuotekio rėlės ir jų įrengimo rekomendacijos“ (2006 m.), „Elektros įrenginių montuotojo ABC“ (2007 m.), „Elektros energijos vartotojo atmintinė“, „Rytų aukštaitijos elektrifikacija: Praeities apžvalga“ (2008 m.) ir kt.Kraštotyros veikla


J. Sriubas surinko medžiagą ir išleido keletą kraštotyros leidinėlių.
2009 m. autorius surinko medžiagą ir išleido knygą „Į senovę ir Leliūnų paribio kaimų praeitį pažvelgus“.
Šiame leidinėlyje surinkta medžiaga apie Gikonių, Klevėnų, Mačionių, Buivydų ir kitus kaimus.
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai autorius padovanojo savo leidinukus: „Buivydų kaimo praeitis: Istoriniai, geografiniai, etnografiniai kaimo bruožai“, (2000 m.), „Gikonių kaimas“, (2002 m.), „Buivydų kaimas istorijos sūkuriuse“ II dalis, parengta 2005 m., „Utenos apskrities miestai ir miesteliai“, (2004 m.) ir kt.Taip pat autorius bibliotekai perdavė nuotraukas, kuriose Buivydų piliakalnis 1998 m., 2000 m., 2002 m. ir jo pastatyto paminklinio akmens prie Milžinų kapų nuotrauką (2011 m.).
J. Sriubas Anykščių viešojoje bibliotekoje prie parodos, kurioje eksponuojamos ir jo knygos, 2011 m.


J. Sriubas Buivydų kaime prie piliakalnio, buvusio Alkakalnio, Milžinų kapų ir kitur pastatė penkis paminklinius akmenis su užrašais.
Savo gimtajame Buivydų kaime jis organizavo penkis buvusių kaimo gyventojų – kraštiečių susitikimus.
Pirmasis susitikimas organizuotas 1999 m.Buivydiškių kraštiečių susitikimas, 1999 m. (Nuotrauka iš J. Sriubo asmeninio albumo)J. Sriubas su broliu


2012 m. kovo mėnesį kraštotyrininkas Jonas Sriubas iš Utenos atvyko į Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką su dovanomis – nauju savo leidinėliu „Buivydai laiko tėkmėje“. Knygelę autorius dovanoja visoms rajono bibliotekoms.

Knygelės įžangoje kraštotyrininkas rašo:

„Krašto istorija pastoviai rašoma, ją kuriame ir mes – Lietuvos gyventojai. Kiekvieno mūsų gyvenimas prasideda nuo atėjimo į šį pasaulį. Lenkime galvas tiems, kurių dėka mes svečiuojamės šioje žemėje, šiame pasaulyje. <...>
Rengdamas šį kraštotyros leidinį, išklausiau daugelio senolių pasakojimų, ieškojau informacijos archyvuose, internete. <...> Laikas negailestingai nusineša įvykius, žmones, papročius, vietovių praeitį, legendas, tad ir bandau fiksuoti informaciją šios knygelės puslapiuose...“
Apdovanojimai


2006 m. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos iteikė Utenos teritorinio skyriaus vyresniajam inžinieriui inspektoriui J. Sriubui padėką už ilgametį sąžiningą darbą inspekcijoje.Bibliografijos nuorodų sąrašas


Parodoje knygos, kurias vienija žodis GIMTINĖ [Parodoje eksponuojami ir Jono Sriubo kraštotyros leidiniai] [interaktyvus]. Prieiga per internetą:
http://www.anyksciuvb.lt/go.php/lit/Parodoje_knygos_kurias_vienija_zodis_GIM/405

PASAULIO ANYKŠTĖNŲ BENDRIJA [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2011 m. 19 d.]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=78


Prieiga per internetą: http://www.valstybe.com/name/jonas_sriubas/3557/13232


SRIUBAS JONAS: AUTOBIOGRAFIJA [rankraštis], Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, 2 lapai.


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ