Salamiestis vakar, Salamiestis šiandien

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,6 / 5 (27 balsai)


Salamiesčio miestelis įsikūręs dešiniajame Pyvesos upės krante, 12 km. Į šiaurės vakarus nuo Kupiškio. Iki Pyvesos upės vagos sureguliavimo, lietingą vasarą, pavasarį ir rudenį šioje vietoje pasidarydavo didžiulis ežeras, iš visų pusių apsemdamas apie 20 ha žemės plotą, kuris virsdavo sala. Sakoma, kad iš čia ir kilęs Salamiesčio vardas. Istoriškai Salamiestis žinomas nuo XVI a. 1585 m. istorijos šaltiniuose minimas Salamiesčio dvaras, kuris priklausė didikams Radviloms. Iki baudžiavos laikų šis dvaras valdė 500 ha. Radvilos rūpinosi miesteliu: pastatė evangelikų reformatų bažnyčią, 1595 m. prie jos įkūrė mokyklą, kurią patys ir rėmė. 1628 m. Salamiestis buvo jau miestelis. Jame vykdavo turgūs. Vėliau, kovų su švedais metu, miestelis labai nukentėjo. 1690 m. vietos gyventojų rūpesčiu, buvo pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia, kuri vėliau sudegė. 1775 m. Salamiestį Radvilos įkeitė Ukmergės seniūnui Marikoniui, o 1811 m. miestelis atiteko Tiškevičiams, kai Juozapas Tiškevičius įsigijo Biržų kunigaikštystę. Dvaro kapeleonui kun. M.Dirvianskiui sumanius ir prikalbinus grafienę Konstanciją Marikonienę paremti lėšomis ir medžiagomis, su parapijiečių pagalba, 1820 m. buvo pastatyta akmenų mūro, klasicistinė katalikų bažnyčia, vėliau aptverta akmenine tvora su nedidele varpine.

Salamiesčio dvaro klasicistiniai rūmai pastatyti XIX a. III dešimtmetyje, ūkiniai pastatai apie 1850 m. Iš ansamblio pastatų išsiskyrė neišlikęs grūdų sandėlis (vietinių vadinamas „magazinu“) ir XIX a. viduryje iš akmenų sumūrytas vėjo malūnas.

XIX a. viduryje Salamiestyje buvo spirito varykla, alaus darykla, senelių prieglauda. 1923 m. Salamiestyje gyveno 103 gyventojai, dvare – 113. Vietovė priklausė Vabalninko valsčiui. Į metus kartą čia apsilankydavo grafas Tiškevičius. Po 1926 m. žemės reformos dvaras buvo išparceliuotas. Paskutinis jo valdytojas buvo Petras Balčiūnas. 1927 – 40 m. Salamiesčio dvaro rūmų pastate veikė mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla. Šiose patalpose savo veiklą organizuodavo pavasarininkų, šaulių, jaunųjų ūkininkų organizacijos. 1935 m. mokytojo Juozo Vėjelio iniciatyva buvo pastatyta tipinė medinė mokykla (iš pradžių keturklasė, vėliau peraugusi į aštuonmetę). 1949 m. susikūrė kolūkis „Salamiestis“. Jo pirmininku buvo išrinktas Balys Likas. Kolūkis turėjo 915 ha žemės, o 1951 m. – jau 2113 ha. 1950 – 59 m. Salamiestis priklausė Vabalninko rajonui, o 1954 – 63 m. buvo Salamiesčio apylinkės centras. 1950 m. buvusiame klebonijos pastate įkuriama biblioteka ir skaitykla – klubas. Nuo 1959-12-07 Salamiestis priklausė Kupiškio rajonui ir nuo 1963 iki 1988 m. Antašavos apylinkei. Ilgą laiką dvaro pastatas stovėjęs tuščias, po truputį vėl atgyja. 1960 m. besiplečiant mokyklai, į šį pastatą atkeliamos 2 pradinės klasės, 5 klasė, sporto salė, bufetas, metalo bei medžio dirbtuvės. 1961 m. perkeliama biblioteka, o dar po metų ir kultūros namai.


1984 m. stambinant kolūkius prie Salamiesčio prijungiamas Bakšėnų kolūkis. Vis daugiau jaunoms šeimoms besikuriant kaime, 1986 m. atidaromas vaikų lopšelis – darželis, po metų – Jaunimo klubas. 1988 m. panaikinus Antašavos apylinkę, Salamiestis priskiriamas Alizavos apylinkei. 1989 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė nauja devynmetė mokykla. 1990 m. paskelbus Lietuvos valstybės nepriklausomybę nauji vėjai „papūtė“ ir kaime. Pirmuoju Salamiesčio ūkininku tapo Almantas Bartaševičius, o 1992-04-01 panaikinamas Salamiesčio kolūkis ir imasi kurtis ž.ū. bendrovės gyvavę tik keletą metų. 1995-05-20 Salamiestyje vyko didelė šventė. Mokykla minėjo 400 metų įkūrimo jubiliejų. Renginyje dalyvavo apie 600 žmonių. Prigesus miestelio kultūrinei veiklai, atsiradus poreikiui žmonėms bendrauti, 2002 m. įkuriama Salamiesčio bendruomenė. 2005 m. per Antaninių šventę Salamiesčio krašto žmonės minėjo 425-ąsias miestelio ir 185-ąsias katalikų bažnyčios įkūrimo metines. Kraštiečių suėjime dalyvavo daugiau nei 500 žmonių.

2007 m. pradžioje atidaryti Bendruomenės namai su šarvojimo sale, o 2009 m. tose pačiose patalpose ir pirtis. Salamiestis, matyt, buvo garsus, kad Pupų Dėdė gastrolių metu yra apdainavęs Salamiestį:

„Slaunus miestas:

Dvi mokyklos,

Dvi bažnyčios…“


SALAMIESTIS ŠIANDIEN...

Šiuo metu Salamiestyje gyvena 300 gyventojų. Miestelyje veikia: pagrindinė mokykla (mokosi 106 vaikai), biblioteka ( fondas 14578 fiz.vnt. įvairių dokumentų), paštas, laisvalaikio centras (kapela „Dvaras“), reformatų ir katalikų bažnyčios, medicinos punktas, ūkininkių draugijos „Sodžius“ ir „Tatula“ skyriai, Salamiesčio bendruomenė, pieno supirkimo kooperatyvas „Pieno puta“, „Rokiškio sūrio“ pieno supirkimo punktas, skerdykla „Oksvida“, trys mišrių prekių parduotuvės, du barai.

Naudota literatūra: „Salamiestis vakar, Salamiestis šiandien“/[parengė Jolanta Vosylienė].-Kupiškis: Kupiškio rajono SVB Salamiesčio filialas, 2006-2009. – 1 lankstinys [6 p.].:iliustr.