Santara

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:
„Santara“ – Lietuvos Sąjūdžio Šilutės rajono leidinys, ėjęs nuo 1988 11 19 iki 1991 m. Šilutėje. Redagavo Vitalijus Šopis, Stasys Mėlinauskas. Tiražas 1989 m. – 8000 egz., 1991 m. – 2000 egz. Išėjo 23 numeriai. Leidinio „Santara“ leidybinio paruošimo maketai yra saugomi Šilutės muziejuje.

Literatūra Sąjūdis Šilutėje, 1988-1998: medžiaga Šilutės istorijai / sudarytojas ir redaktorius Vitalijus Šopis; [redakcinė kolegija:Š. Laužikas (pirmininkas), A. Červinskas, Br. Katilius, M. Smelevičius, V. Vaicekauskas. Klaipėda:S. Jokužio l-kla, 1999. - 214 p.: iliustr.