Sausio 13-osios atgarsiai Kauno rajone: Tautos istorijos pėdsakai Juragiuose

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Lietuva. Juragiai


O naktis tartum verkė,

Kai į bokštą žvelgei.

Ko jūs laukėt tą naktį,

Apsnigti Juragiai?


Žemė žadino viltį.

Ir kuždėjo – Gyva..!

Prie laužų tąsyk šildės

Ir visa Lietuva.


Ir pavargusi laukė

Ne svečių? Ne draugų?

Dieve mano, nejaugi

Vėl pulkai vanagų


Užtroškins dūmais dangų

Šliauš šarvuočiai juodi.

Susitelkim už rankų,

Susikibkim širdį.


Laisvės aukuras švyti.

Maldą lūpos kartos.

Mes nenorim matyti

Parklupdytos tautos.


Raudonieji pabaisos.

Geležiniais nagais.

Pats šėtonas nuteis jus

Ir pavers vanagais.


Lietuva, dar ne viskas

Užsimiršę tavy.

Krūpčios žemė ir miškas,

Kol stribai dar gyvi.


Raukšlės taurina veidą.

Tu tokia mums sava.

Ar tu jiems jau atleidai,

O ir mums, Lietuva?


/Zita Gaižauskaitė/


1991-ųjų sausio 13-osios naktį, 2 val. 17 min., Lietuvoje užtemo televizorių ekranai – nutrūko transliacija iš Vilniaus. Visi suprato, kad sostinės televizijos bokštą, Lietuvos radiją ir televiziją (LRT) jau užėmė sovietinė kariuomenė. Tačiau po kelių akimirkų televizorių ekranai vėl nušvito – atsirado testo lentelė ir pasigirdo balsas. Tai Juragių televizijos perdavimo centre Kauno rajone budėję darbuotojai įjungė mikrofonus ir, ramindami žmones, paskelbė, jog nuo šiol visos transliacijos vyks iš Kauno televizijos studijos. Kartu visi, kas tik gali, buvo pakviesti atvykti saugoti ir, jei reikės ginti Juragių televizijos centrą. Aštuonis mėnesius, kol buvo okupuotas Vilniaus televizijos bokštas ir LRT, Juragių bokšto siųstuvai padėjo matyti perduodamus vaizdus ne tik mūsų šalyje, bet ir pasaulyje. Jau tą pačią sausio 13-osios naktį iš Lenkijos, Čekijos, Suomijos, vėliau ir iš kitų Europos šalių sulaukta žinių, patvirtinančių, jog pasaulis mato viską, kas vyksta Lietuvoje. Juragiuose 2001 m. buvo atidengtas Rūpintojėlis, iš šviesaus lietuviško akmens Sausio 13-osios atminimui alytiškio Vlado Krušnos iškalta skulptūra. Ant postamento iškalti Justino Marcinkevičiaus žodžiai: „Už Tėvynės stebuklą reikia savimi užmokėti“. Saugojusiems Juragius, laimei, savimi užmokėti neteko. Statomas paminklas buvo skirtas visiems, šaltomis naktimis prie laužų budėjusiems ir saugojusiems penkiolika parų Juragių televizijos bokštą. Juragių televizijos perdavimo stoties vyr. inžinierius Albinas Černevičius prisimena: „Sausio 13-osios naktį Juragių stoties languose pastatėm televizorius. Vienu metu rodo aštuoni televizoriai. Vilnius šnypščia, Kaunas skaito žinias, o Maskva rodo A.Nevzorovą. daug kam tąsyk norėjosi sudaužyti televizorių su plūstančiu melu. Kai po vidurnakčio į stotį pradėjo važiuoti mašinos, sunerimom: iš šviesų neatskirsi, ar tankas“. Tomis sausio dienomis Lietuvos radijas ir televizija buvo visą kraštą vienijantis laukas. Juragių siųstuvai dirbo 24 valandas per parą. Naktį palikdavo tik „lentelę“ ekrane. Kai per Vilnių šliaužė sovietų tankai ir žuvo Laisvės gynėjai, Juragiuose buvo statomos barikados, grotomis dengiami centro langai, autobusais, sunkvežimiais ir traktoriais apjuosta teritorija. Degė laužai, o Garliavos bažnyčios varpai žadino keltis ir važiuoti saugoti televizijos perdavimo centrą. A.Zumaras, Juragių televizijos perdavimo stoties vyresnysis inžinierius, tų dienų dalyvis prisimena: „iš pradžių žmonės budėjo ir stoties aparatinėse. Paskui užvirino langus, uždėjo grotas ant įėjimo į siųstuvų salę. Pamainos darbuotojai į darbą patekdavo per transformatorinę, kitą pastato galą“. Tuometinis Kauno rajono tarybos deputatas, Juragių gynėjas V.Senvaitis prisimena: „ kaip į stoties vidų buvo perduotas pašventintas kryželis. Jį atgabeno kunigas. Vyrai pririšo prie virvės, ir inžinieriai įsitraukė per langą, pasistatė jį aparatinėje“. Kryželis čia garbingoje vietoje stovi ir dabar. Praėjus keliems dešimtmečiams, suvoki, kad neturint rankose ginklo ir prieš didžiulį agresorių galima apginti savo laisvę.


Panaudota literatūra: 1. Adomaitis, Justinas. Kraujo rasa žiemos vidury. Tėviškės žinios, 1995, sausio 12, p.3.

2. Čiučiulkaitė, Kristina. Juragiuose, Rūpintojėlio papėdėje. Tėviškės žinios, 2001, sausio 16, p.2.

3. Čiučiulkaitė, Kristina. Laisvės spinduliai Juragiuose. Tėviškės žinios, 2009, sausio 14, p. 2.

4. Ramelienė, Raimonda. Tragiškomis sausio dienomis Juragių televizijos centras tiesė kelius į pasaulį. Valstiečių laikraštis, 2001, sausio 16, p.16.

5. Skausmas ir viltis. 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius prisimenant. Kaunas: UAB „Adaksita“, 2002. P.62.