Stonienė Loreta – biomedicinos mokslų daktarė, pedagogė, politikė, visuomenininkė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (655 balsai)


Loreta Stonienė, 2011 m. (Nuotr. iš L. Stonienės Facebook-o)


Loreta Stonienė – biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) daktarė (2006 m.), nuo 2009 m. yra Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC, angl. United Nations Office on Drugs and Crime), regioninio projekto – „ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir nuteistųjų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“ projekto vadovė Lietuvai, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyr. specialistė, mokslinių tyrimų programos „Lietuvos vaikų sveikatos moksliniai tyrimai“ (2010 -2012 m.) vadovė.
Su bendraautoriais ji parengė 17 knygų, iš jų 10 – metodinės priemonės mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams, laisvės atėmimo vietų, policijos ir kitų viešąjį saugumą užtikrinančių tarnybų pareigūnams.
Loreta skelbia publikacijas Lietuvos ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=350


Trumpi biografijos duomenys


Loreta Šližytė Stonienė gimė 1965 m. balandžio 1 d. Anykščiuose. 1972-1983 m. ji mokėsi Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje (dabar – Anykščių Antano Vienuolio gimnazija). 1983-1988 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę. 1988-1995 m. L. Stonienė dirbo Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje chemijos mokytoja, 1995-1998 m. ji buvo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos biologijos mokytoja. 1995 m. gruodžio 19 d. Loretai Anykščių rajono pedagogų atestacijos komisija suteikė biologijos vyresniosios mokytojos kvalifikacijos kategoriją.

1995-1997 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta Krikščionių demokratų partijos sąraše, Etikos, kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė, pakomitečio Anykščių miesto vizijai kurti vadovė.

Nuo 1998 m. L. Stonienė gyvena ir dirba Vilniuje.
1998–2009 m. ji dirbo Lietuvos AIDS centro Švietimo skyriaus vedėja. Nuo 2009 m. L. Stonienė yra Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) projekto vadovė Lietuvai ir Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyr. specialistė.
2002–2005 m. Loreta dirbo Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos didaktikos katedroje asistente, dėstė kursus psichologams bakalaurams „Smurto šeimoje ir visuomenėje prevencija”, „Psichologinė priklausomybių korekcija”, 2001–2002 m. dirbo Mykolo Romerio Universiteto (buvęs Lietuvos teisės universitetas), socialinio darbo ir edukologijos katedros asistente, dėstė kursą socialinio darbo bakalaurams „Šeimos sveikata”.
2001–2005 m. L. Stonienė mokėsi Vilniaus pedagoginio universiteto psichologijos didaktikos katedros doktorantūroje, 2006 m. Vilniaus universitete apsigynė disertaciją „ŽIV užsikrėtusių nuteistųjų vidinė darna, streso įveika ir gyvenimo kokybė“, yra biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) daktarė.
Ji pirmoji Lietuvoje įvertino ŽIV užsikrėtusių nuteistų vyrų gyvenimo kokybę lemiančias psichologines charakteristikas ir būkles: vidinę darną, depresiją, streso įveiką, ištyrė jų socialinius ryšius ir nepriklausomybės laipsnį, siekiant suvokti lėtinės ligos poveikį sergantiesiems nepagydoma liga.


Loretos Stonienės leidiniai


L. Stonienė išleido 17 knygų su bendraautoriais, iš jų 10 yra metodinės rekomendacijos pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, laisvės atėmimo vietų, policijos ir kitų viešąjį saugumą užtikrinančių tarnybų pareigūnams. Taip pat ji recenzavo du metodinius leidinius, publikavo 72 tezes tarptautinių konferencijų leidiniuose, pristatė 41 stendinį pranešimą, perskaitė 22 pranešimus tarptautinėse konferencijose. Mokslininkės 8 publikacijos paskelbtos Lietuvos ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų 6 Lietuvos mokslo tarybos patvirtintame tarptautinių duomenų bazių sąraše.

L. Stonienė parengė e–mokymo kurso modulius: „ŽIV/AIDS” visuomenės sveikatos specialistams su bendraautoriumi (Kauno medicinos universitetas, 2004) ir „Socialinis darbas su rizikos grupėmis” socialiniams darbuotojams (Mykolo Romerio universitetas, 2005-2006). Kartu su bendraautorėmis 2010 m. parengti du mokymo moduliai „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas“ ir „Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos priežiūra ir jos organizavimas“, skirti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialisto profesinio tobulinimo kursams.

Mokslininkės leidinius galima pristatyti ciklais – pedagogams ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems mokykloje (9 leidiniai), policijos ir kitiems kitų viešąjį saugumą užtikrinančių tarnybų pareigūnams (5 leidiniai), laisvės atėmimo vietų pareigūnams (2 leidiniai) ir jaunimui (1 leidinys).

Pedagogams 2000 m. L. Stonienė kartu su Aleksandra G. Davidavičiene parengė metodines rekomendacijas „Narkotikų vartojimo ir ŽIV/AIDS prevencija ugdymo institucijose“.

2002 m. L. Stonienė kartu su Rasa Aškinyte, Laima Bulotaite, Marijona Černiauskiene, Aleksandra G. Davidavičiene, Danute Jakučiūniene, Elena Motiejūniene, Audrone Šuminiene, Rita Vainauskiene parengė 154 puslapių apimties leidinį „Mokykla be narkotikų : mokytojo knyga“.


Šis leidinys išleistas vykdant Jungtinių Tautų tarptautinės narkotikų kontrolės programos ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos projektą „Ugdymo medžiagos rengimas ir panaudojimas narkotikų prevencijai Baltijos šalių mokyklose“. Geriausi parengti metodai sudėti į Baltijos šalims skirtą metodinę priemonę „Учащиеся и наркотики: Руководство для учителей“.
2008 m. dr. L. Stonienė kartu su dr. Stase Ustilaite ir Jurga Dapkevičiene išleido visuomenės sveikatos priežiūros specialisto vadovą „Lytiškai plintančių infekcijų prevencija mokykloje“.

Knygos pirmoje dalyje pateikiama informacija apie pagrindines jaunų žmonių problemas, prevencinės veiklos reglamentavimą ir modelius, antroje – paauglystės amžiaus tarpsnio, bendravimo su paaugliais ypatumus, trečioje dalyje pateikiami konkretūs užsiėmimų šiomis temomis pavyzdžiai. Ši metodinė mokymo priemonė yra skirta visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su paaugliais.

Kartu su bendraautoriumi doc. Dr. Sauliumi Čaplinsku parengtos dvi mokymo priemonės mokytojams: 2001 m. ir 2002 m. „Kaip nuo narkomanijos apsaugoti Svajonės mokyklą“ (išleisti du leidimai).


Remiantis šia mokomąja medžiaga, siūloma sukurti mokyklos narkomanijos ir ŽIV/AIDS prevencinę programą, remiantis viena svarbiausių piliečių teisių – teise analizuoti visuomenės problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus. Ši programa ypač tinka mokyklos aktyvui apmokyti. Mokomoji medžiaga parengta pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Pilietinio švietimo centro medžiagą „Narkotikai mokyklose: narkotinių medžiagų vartojimo prevencija” ir adaptuota šalies ugdymo įstaigoms.

2003 m. leidinukas „Apie AIDS noriu žinoti viską“, skirtas pedagogams, rengiantiems moksleivius tradiciniam moksleivių konkursui „Moksleiviai prieš AIDS“.


Knygelėje išsami informacija apie ŽIV infekciją (nuo atsiradimo istorijos iki gydymo) bei keturi aktyvūs mokymo metodai, skirti tolerancijai, gyvenantiems su ŽIV/AIDS ar negalia ugdyti. Parengta medžiaga gali naudotis biologijos, etikos, tikybos ir kitų dalykų mokytojai, ruošdamiesi pamokoms apie ŽIV/AIDS.

2008 m. išleistas „Žmogaus imunodeficito viruso infekcija: pasirengimo žinių konkursui vadovas“ (el.versija), skirtas vėl tam pačiam tradiciniam moksleivių konkursui. (dauguma leidinių yra el. variante, todėl norintys ją gauti, kviečiami rašyti loretastoniene@gmail.com).


Pasak autorės, rengiant metodines priemones policijos pareigūnams buvo siekiama kelių tikslų: suteikti žinių, saugančių nuo užsikrėtimo ŽIV, atliekant tarnybines pareigas ir paskatinti efektyvesnį pareigūnų dalyvavimą įgyvendinant prevencines priemones. Pareigūnai dažniausiai yra pirmieji, sutinkantys asmenis, labiausiai rizikuojančius užsikrėsti ŽIV infekcija, kai jie padaro nusikalstamas veikas, todėl jų vieta, nutraukiant šią grandinę, užkertant kelią ŽIV/AIDS problemos priežastims ir mažinant pasekmes, nukreipiant pagalbos į socialines ar medicinos įstaigas yra labai svarbi. Ankstyvos prevencinės poveikio priemonės yra veiksmingesnės, nei brangus ir ilgalaikis ŽIV infekcijos ir kitų užkrečiamųjų ligų gydymas. Šie leidiniai gali būti naudingi ir pedagogams, medikams, socialiniams darbuotojams bei kitų suinteresuotų institucijų specialistams.

Daugiau informacijos apie biomedicinos mokslų daktarės L. Stonienės leidinius bei mokslinius straipsnius Bibliografijos nuorodų sąraše.


Projektai, seminarai, konferencijos


L. Stonienė dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytose tarpsektorinėse darbo grupėse, rengė programas: „Alkoholio, tabako ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa“  (1999-2000), „Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ (2004). Loreta dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m. sudarytose darbo grupėse tvarkos aprašui dėl ŽIV testų (apimant ir skubius testus) parengti ir teisės aktų harmonizavimo dėl gydymo prieinamumo bei kokybės gerinimo suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie priklauso nuo narkotikų ir (arba) serga ŽIV (AIDS) liga. Ji buvo dviejų Jungtinių Tautų vystymo programos projektų „Jaunimui palankios paslaugos Lietuvoje" (2004-2005) ir „Parama veiksmingam ir koordinuotam jaunų žmonių sveikatos ir raidos stiprinimui Lietuvoje” (2006) techninių darbo grupių narė.

L. Stonienė yra 7 tarptautinių/nacionalinių projektų koordinatorė, 3 tarptautinių/nacionalinių projektų ŽIV ekspertė ir 1 tarptautinio projekto vadovė. Visi projektai sėkmingai įgyvendinti. Projektą „Moksleiviai prieš AIDS” 2007 m. Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultetas paskelbė geriausiu viešųjų ryšiu projektu, o mokslinis žurnalas “Sexual Health Exchange” 2003 m. įtraukė i ateities programų sąrašą.

L. Stonienė kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, susijusiose su užkrečiamųjų ligų valdymu ir narkomanijos prevencija Lietuvoje ir užsienyje (Jeruzalėje (Izraelis, 1998), Varšuvoje (Lenkija, 1999, 2011), Sankt – Peterburge (Rusija, 2001-2007), Barselonoje (Ispanija, 2002), Stokholme (Švedija, 2002, 2007), Rygoje (Latvija, 2002-2004, 2009-2011), Helsinkyje (Suomija, 2002), Ilinojaus Universiteto Čikagoje Slaugos fakultete (JAV, 2003), Taline (Estija, 2000, 2003, 2011), Birmingeme (JK, 2006, 2010), Zagrebe (Kroatija, 2006), Osle (Norvegija, 2006), Liuksemburge (Liuksemburgas, 2007), Milane (Italija, 2008), Kijeve (Ukraina, 2009, 2010, 2011), Venecijoje (Italija, 2009), Siguldoje (Latvija, 2009), Vienoje (Austrija, 2010), Vilniuje (Lietuva, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009) ir kt.).


Išskirtinis projektas, kuriam vadovavo L. Stonienė – projektas „ Mes prieš AIDS“ – vienas didžiausių edukacinių – kūrybinių projektų Lietuvos moksleiviams, vykdomas nuo 1999 m. Pasak autorės: „Moksleivių piešinių ir rašinių konkursai ŽIV tematika buvo vykdomi ir anksčiau, tačiau labai norėjosi surasti ir įgyvendinti naujus būdus, kurie būtų patrauklūs moksleiviams ir skatintų juos kuo daugiau sužinoti, perteikti patraukliai draugams, susimastyti apie rizikingą elgesį. Kaip tik tais metais neįvyko šauniausiojo moksleivio rinkimai, todėl tokio lygio ir formato renginių labai trūko. Paėmę modelį ir su Lietuvos AIDS centro bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kolegomis jį labai adaptavę nuo individualaus konkurso prie komandinio, turėjome produktą, kurį kas keli metai keitėme, kad neprarastų įdomumo, nesikartotų.“


Politinė ir visuomeninė veikla


L. Stonienė aktyviai dalyvauja politinėje ir visuomeninėje veikloje. 1993-1998 m. ji buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, 1994-1996 m. šios partijos Anykščių rajono skyriaus primininkė, LKDP Tarybos narė. 1996–1998 m. – LKDP jaunimo sekcijos Valdybos narė.
Nuo 2008 m. kovo 31 d. – Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė (Antakalnio skyrius, Vilnius).

Nuo 1998 - iki dabar – L. Stonienė yra Lietuvos pagalbos narkomanams fondo tarybos narė, nuo 2005 m. – Vilniaus anykštėnų sambūrio narė.


Apdovanojimai


L. Stonienė už profesinę bei visuomeninę veiklą apdovanota padėkomis ir garbės raštais.

2001 m. jai įteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos garbės raštas už šalies moksleivių konkurso „Mes prieš AIDS“ organizavimą. Tais pačiais metais – Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM direktoriaus garbės raštas už prasmingą veiklą ŽIV/AIDS prevencijoje.

2005 m. – Sveikatos ministerijos garbės raštas už entuziazmą ir kūrybiškumą šviečiant visuomenę aktualiais ŽIV/AIDS prevencijos klausimais, ieškant efektyvių būdų sveikatai išsaugoti ugdant jaunos katros atsakomybę už savo ir savo artimo fizinę ir dvasinę gerovę.

2009 m. už ilgametį, nuoširdų ir prasmingą darbą L. Stonienei įteiktas Lietuvos AIDS centro direktoriaus garbės raštas.

Už profesinę veiklą L. Stonienei įteikta Lietuvos katalikių moterų sąjungos padėka (2001), Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų padėka (2001), Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos padėka (2002), Tolerantiškojo jaunimo asociacijos padėka (2006), Policijos departamento prie Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos padėka (2002), Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ padėka (2007) ir kt.

L. Stonienė yra Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos Garbės galerijos narė (nuo 2006 m.).


Pomėgiai


Loretą muzika lydėjo nuo mažų dienų. 1973–1980 m. ji lankė ir baigė Anykščių vaikų muzikos mokyklos fortepijono specialybę, mokydamasi dainavo ansamblyje ir duete. 1981m. ji dalyvavo Lietuvos televizijos konkurse „Dainų dainelė“ (vadovas Nerijus Petrokas). Dar mokydamasi mokykloje ji pradėjo dainuoti Anykščių kultūros rūmų mišriame chore „Šilas“ (vadovas Robertas Čapkevičius). Kartu su choru Loreta koncertavo Ogrėje, Rygoje (Latvija), Saremo saloje (Estija). Studijų metais ji dainavo Vilniaus universiteto Dainų ir šokių ansamblyje (vadovai Vidas Aleksandravičius ir Vytautas Abaris). Dirbdama Anykščiuose giedojo Šv. Mato bažnyčios kameriniame chore „Salve Cantus“ (vadovas Rimvydas Griauzdė). 1974–1979 m. šoko Anykščių kultūros rūmų sportinių šokių kolektyve „Verpetas“.

Loreta dalyvavo visose dainų šventėse nuo 1975 m. iki 1998 m. su Anykščių vaikų muzikos mokyklos choru (vadovas Romualdas Gižinskas), Anykščių kultūros rūmų mišriu choru „Šilas“, VU Dainų ir šokių ansambliu bei Anykščių Šv. Mato bažnyčios kameriniu choru „Salve Cantus”.(vadovas Rimvydas Griauzdė), 1974–1979 m. šoko Anykščių kultūros rūmų sportinių šokių kolektyve „Verpetas“ (vadovai Stasė Bilevičienė ir Juozas Pratkelis).


Bibliografijos nuorodų sąrašas


STONIENĖ, Loreta

ŽIV užsikrėtusių nuteistųjų vidinė darna, streso įveika ir gyvenimo kokybė : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10 B) / Loreta Stonienė. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. - 142 p. : diagr., schem., lent.
Santr. angl. - Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus pedagoginiame universitete ir 2005-2006 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute. - Bibliogr.: p. 103-117 (226 pavad.). - Publikacijos disert. tema: p. 102 (9 pavad.).


STONIENĖ, Loreta

Sense of coherence, stress coping and quality of life in convicts living with HIV = ŽIV užsikrėtusių nuteistųjų vidinė darna, streso įveika ir gyvenimo kokybė : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, public health (10B) / Loreta Stonienė ; Vilnius University. - Vilnius : [Vilnius University], 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 39, [1] p. : iliustr. ; 20 cm
Santr. liet. - Aut. darbų sąrašas: p. 31 (9 pavad.).


Apie AIDS noriu žinoti viską / Saulius Čaplinskas, Loreta Stonienė. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 47, [1] p. : iliustr. Bibliogr.: p. 47 (6 pavad.).


Apie narkomaniją ir jos prevenciją: rekomendacijos policijos pareigūnams / [Saulius Čaplinskas, Kęstutis Dragūnevičius, Algirdas Griškevičius, Kęstutis Griškevičius, Remigijus Kalašnykas, Gytis Milašius, Loreta Stonienė] ; Lietuvos AIDS centras, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vaiko namas. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 63, [1] p. : iliustr. ;


Apsaugok save: skiriama jaunimui / Saulius Čaplinskas, Irma Čaplinskienė, Simona Biveinytė, Kęstutis Dragūnevičius,Loreta Stonienė, Rūta Jarašūnienė, Svetlana Kopylova ; [Lietuvos Respublikos] socialinės apsaugos ir darbo ministerija. - Vilnius : [Lodvila], 2007. - 143, [1] p. : iliustr.


Čaplinskas S, Uždavinienė V, Stonienė L, Čaplinskienė I, Strujeva O. Žmogaus imunodeficito viruso infekcija: pasirengimo žinių konkursui vadovas. Vilnius: Lietuvos AIDS centro leidykla, 2008 m. 30 p. (el. variantas).


Čaplinskas, Sauliu, Stonienė, Loreta. Kaip nuo narkomanijos apsaugoti „Svajonės“ mokyklą / Saulius Čaplinskas, Loreta Stonienė. - 2-asis leid., papild. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2002. - 47 p. : iliustr. Bibliogr.: p. 46-47.


Greitkeliu į pražūtį: priklausomų nuo narkotikų ir gyvenančių su ŽIV asmenų istorijos / Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ; [parengė Loreta Stonienė]. - Vilnius : [Vaibra], 2008. - 80 p. : iliustr.


Informacija apie ŽIV/AIDS, lytiškai plintančias infekcijas ir narkomaniją / Saulius Čaplinskas, Loreta Stonienė..[et al.]. - Vilnius : Lietuvos AIDS centras, 2002. - 58 p., : iliustr. Bibliogr.: p.58.


Lithuanian response to HIV/AIDS-first 15 years / editor-in-chief: Saulius Čaplinskas ; editors: Irma Čaplinskienė, Loreta Stonienė. - Vilnius : Lithuanian AIDS Centre, 2004. - 64 p. : iliustr. Bibliogr. išnašose.

Lytiškai plintančių infekcijų prevencija mokykloje : visuomenės sveikatos priežiūros specialisto vadovas / Stasė Ustilaitė, Loreta Stonienė, Jurga Dapkevičienė. - Vilnius : Kronta, 2008 (Vilnius : Pozicija). - 106, [1] p. Bibliogr. sk. gale.


Lytiškai plintančių infekcijų prevencija viešojo saugumo srityje : metodinė medžiaga policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, kitų viešąjį saugumą užtikrinančių tarnybų pareigūnams / [Saulius Čaplinskas, Irma Čaplinskienė, Remigijus Kalašnykas, Raimundas Kalesnykas,Loreta Stonienė, Oksana Strujeva, Rūta Jarašūnienė, Andrius Lošakevičius, Algimantas Trečiokas, Sveta Kulšis] ; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. - Vilnius : Trys žvaigždutės [i.e. Lietuvos AIDS centro leidykla], 2006 (Vilnius : Spauda). - 71, [1] p. Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 64 (18 pavad.).


Mokykla be narkotikų : mokytojo knyga / [Rasa Aškinytė, Laima Bulotaitė, Marijona Černiauskienė, Aleksandra G. Davidavičienė, Danutė Jakučiūnienė, Elena Motiejūnienė, Loreta Stonienė, Audronė Šuminienė, Rita Vainauskienė]. - Vilnius : Homo liber, 2002 (Vilnius : Spauda). - 154, [1] p. : iliustr. Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 153-154.


Narkomanija ir AIDS - vienykime atsaką : [seminaras visuomenės sveikatos specialistams, Vilnius, 2000 m. gruodžio 14 d.] / Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos AIDS centras. - Vilnius : Lietuvos AIDS centro l-kla, 2000 (Vilnius : BĮ "Baltijos kopija"). - 180, [2] p. : diagr. ; 30 cm
Turinyje aut.: T. Barkovska, S. Čaplinskas, Teresė Česiulienė, A. Dalinkevičius, R. Gamulis, A. Griškevičius, V. Juknienė, R. Kulita, G. Likatavičius, V. Lipnickienė, R. Macienė, V. Martinkutė, R. Matulevičiūtė, Liubovė Murauskienė, Kęstutis Petrauskas, A. Piragienė, D. Podberiozkin, J. Rakickienė,Loreta Stonienė, I. Šataitė, N. Šnioka, Algimantas Trečiokas, D. Vaišvilienė, O. Žuravliova. - Bibliogr. str. gale.


Narkomanija ir jos prevencija : informacinė medžiaga / Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos AIDS centras, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ; [sudarytojai Stasys Avižinis, Saulius Čaplinskas, Vitalijus Dmitrijevas, Kęstutis Dragūnevičius, Algirdas Griškevičius, Giedrius Likatavičius, Gytis Milašius, Valdas Serapinas, Loreta Stonienė, Radutis Žilinskas]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2001 (Vilnius : Spauda). - 136 p. : iliustr., žm.


Narkomanija ir jos pasekmės : informacinis leidinys laisvės atėmimo vietų pareigūnams / [parengė Saulius Čaplinskas, Kęstutis Dragūnevičius, Algirdas Griškevičius, Giedrius Likatavičius, Julija Rakickienė, Loreta Stonienė, Algimantas Trečiokas, Vilma Uždavinienė]. - Vilnius : Senoja, 2003 (Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). - 72 p. : iliustr.


Narkotikų vartojimo ir ŽIV/AIDS prevencija ugdymo institucijose : metodinės rekomendacijos / Aleksandra G. Davidavičienė, Loreta Stonienė ; Švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius : [UAB "Efrata"], 2000 (Vilnius : UAB "Efrata"). - 47, [1] p.


Trumpai apie ŽIV, virusinius hepatitus, tuberkuliozę ir narkotines medžiagas / Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ; [parengė Loreta Stonienė]. - Vilnius : [Vaibra], 2008. - 40 p. : iliustr.

ŽIV/AIDS ir susijusios problemos : informacinė medžiaga / LR sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos AIDS centras, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ; [parengė Saulius Čaplinskas, Vilma Budėnienė, Kęstutis Dragūnevičius, Algirdas Griškevičius, Giedrius Likatavičius, Julija Rakickienė, Loreta Stonienė, Vilma Uždavinienė, Algimantas Trečiokas]. - Vilnius : [Lietuvos AIDS centras], 2003. - 104 lap. : iliustr.


Žmogaus imunodeficito virusinės (ŽIV) infekcijos prevencija viešojo saugumo srityje : metodinė medžiaga policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, kitų viešąjį saugumą užtikrinančių tarnybų pareigūnams / [Saulius Čaplinskas, Irma Čaplinskienė, Remigijus Kalašnykas, Raimundas Kalesnykas, Algirdas Kestenis, Gytis Milašius, Kęstutis Petrauskas,Loreta Stonienė, Oksana Strujeva, Vilma Uždavinienė] ; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. - Vilnius : Lietuviška vaikų knyga [i.e. Lietuvos AIDS centro leidykla], 2004 (Vilnius : Spauda). - 71, [1] p., įsk. virš. : iliustr.


Europe and HIV/AIDS: New Challenges, New Opportunities, atviros Europos AIDS konferencija (2 ; 2004 ; Vilnius)
2nd Open Europe AIDS Conference "Europe and HIV/AIDS: New Challenges, New Opportunities" : programme and abstract book, September 16-18th, 2004, Vilnius / European Commission, Government of the Republic of Lithuania, Ministry of Health of the Republic of Lithuania ; [editor-in-chief Saulius Caplinskas]. - Vilnius : Publishing House of the Lithuanian AIDS Centre, 2004. - 93, [3] p. : diagr., žml. ; 29 cm

Dalis gretut. teksto liet., angl. - Turinyje aut.: V. Ambrazevičienė, Audrone Astrauskiene, L. Balcenas, A. Baublyte, Loreta Bosiene, Saulius Caplinskas, Irma Caplinskiene, S. Chaplinskas, R. Gagys, L. Gasiliauskas, A. Griskevicius, V. Janusonis, R. Jarasuniene, Z. Kancauskiene, J. Kulsienė, V. Lazickiene, K. Levickaite, G. Likatavičius, V. Lipnickiene, R. Maciene, N. Maleckienė, A. Mickonas, Z. Nagys, G. Navaitis, Juozas Olekas, J. Pundzius, G. Pushko, J. Rakickiene, B. Semenaite, A. Slatvickis, V. Sruoga,L. Stoniene, Oksana Strujeva, R. Stuikyte, E. Subata, J. Sulcaite, Algimantas Trečiokas, Vilma Uždavinienė, R. Vaitkiene. – Aut. r-klė: p. 94-95.


European AIDS Conference (4 ; 2002 ; Vilnius)

4th European conference on the methods and results of social and behavioural research on AIDS "European Approach Towards AIDS : Research, Policy, Prevention and Care" : abstract book, September 19-21, 2002, Vilnius / Ministry of Health of Lithuania, Lithuanian AIDS Centre. - Vilnius : Lithuanian AIDS Centre, [2002] (Vilnius : Baltijos kopija). - 185, [2] p. ; 29 cm

Str. liet., angl., rus. - Virš. antr.: AIDS in Europe. - Turinyje aut.: B. Adomonienė, Inga Aksamitauskaitė, Leokadija Aleksa, Birutė Baliūnienė, Regina Bucevičienė, Laima Bulotaitė, Saulius Čaplinskas, K. Dragunevicius, L. Gasiliauskas, Snieguolė Gelžinytė, A. Griškevičius, J. Jarašūnienė [i.e. R. Jarašiūnienė], J. Kantaraviciene-Raulinaviciute, Rita Krikščiukaitytė, R. Krupenkaitė, S. Kulsis, Vida Leonienė, K. Levickaitė, G. Likatavičius, L. Malakauskienė-Sasnauskaitė, Neringa Maleckienė, Aušra Malinauskaitė, Vytautas Miliauskas, I. Mittienė, A. Pavilonis, Eglė Pincevičiūte, Vaiva Povilaitienė, Vanda Pumputienė, H. Puško, J. Rakickienė, Jūratė Rimkutė, D. Samitovas, Aleksandras Slatvickis, V. Sruoga, Loreta Stonienė, Emilis Subata, J. Sulcaite, Rasa Šalnienė, A. Trečiokas, V. Uždavinienė.


Ашкините Р, Блука И, Булотайте Л, Черняускиене М, Давидавичиене АГ, Гайлитис А, Голубева А, Якучуниене Д, Кииве Э, Кууск Э, Кулл М, Лаас И, Лаздиня С, Мотеюниене Е, Омарова С, Ротберга С, Рубана ИМ, Саат Х, Стониене Л, Шуминиене А, Вайнаускиене Р, Воронина С, Завацкис А. (2002). Учащиеся и наркотики: Руководство для учителей. United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), 108 c.


Apie Loretą Stonienę


ANYKŠTĖNŲ BIOGRAFIJŲ ŽINYNAS: Stonienė Loreta [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2011 m. gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=350>


ANYKŠTĖNĖ LORETA STONIENĖ– BIOMEDICINOS MOKSLŲ DAKTARĖ [interaktyvus], Anykščiai, 2006, [žiūrėta 2011 m. gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/?pg=naujienos2&nj=34&arch=1
LORETA STONIENĖ [interaktyvus], [žiūrėta 2011 m. gegužės 31 d. ]. Prieiga per internetą <http://lt.wikipedia.org/wiki/Loreta_Stonien%C4%97>


BEREZAUSKIENĖ, Audronė. Mokslų daktarė į Anykščius atvyko su krepšeliu knygų // XXI amžius, 2011, lapkričio 18, p. 4.


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI‘96: Loreta Stonienė [interaktyvus], [žiūrėta 2011 m. gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą:
<http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/seim96/kandvl.htm-17962.htm>


VIENOJE VYKO TARPTAUTINĖ AIDS KONFERENCIJA [interaktyvus], 2010 [žiūrėta 2011 m. gegužės 31 d.]. prieiga per internetą: <http://www.unodc.org/balticstates/lt/news/2010/IIIq/AIDS2010.html>


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ