Tarpukario Kauno aktualijos karikatūrose

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (1 015 balsai)
Įgyvendinant projektą " KAUNO SAVASTIS LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO KONTEKSTE" Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, iš leidinių, saugomų KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, buvo parengta paroda "Tarpukario Kauno personalijos šaržuose ir karikatūruose ".

Tarpukario Lietuvos periodiniai leidiniai pasižymėjo ne tik šaržų ir karikatūrų gausa, bet ir jų kokybe, pranokstančia bendrą spaudos lygį. Jono Burbos, Sergejs Civinskis (slapyv. Civis), Aleksandro Čepo, Felikso Daukanto, Makso Ginsburgo (slapyv. M.Gin-s), Boriso Jermolajevo (slapyv. Bor-Jer), Leono Kagano (slapyv. L.K-as, L.K-sa), Rimto Kalpoko (slapyv. Er-Ka-Ka), Telesforo Kulakausko, Jono Martinaičio, Juozo Olinaro Penčylos, Adomo Smetonos, Adomo Varno, Stepo Žuko ir kitų šaržuose bei karikatūrose atsiskleidė ne tik vaizduojamų asmenybių charakteriai, aplinkybės, į kurias jos buvo patekę, bet ir laikotarpio aktualijos, įprastoje informacijoje kartais nutylimi faktai.

Tarpukario Kauno aktualijų pavaizdavimas buvo pagrindiniu kriterijumi atsirenkant šaržus ir karikatūras. Be to, aktualijos įdomiausios tada, kai galima atpažinti konkrečius veikiančius asmenis. Dėl tos priežasties mažai abstrakčių karikatūrų. Net ir tose keliose abstrakčiose karikatūrose minimi konkretūs įvykiai, o už kadro galima pažinti veikiančius asmenis bei jų mintis. Vengta tiesmukiško politikavimo šaržų ir karikatūrų. Kai kurie iš pirmo žvilgsnio subjektyvios, partinės agitacijos pavyzdžiai pasirinkti dėl to, kad jie apnuogino objektyvius politinius procesus bei pažvelgė plačiau nei tiesmukiška politinė agitacija. Ryškiausių tarpukario Lietuvos karikatūristų Sergejs Civinskis, Boriso Jermolajevo, Leono Kagano, Juozo Olinaro Penčylos šaržuose ir karikatūrose politiniai procesai, rezonansinės bylos, ekonominės bei kultūros problemos atskleista kandžiai, juokingai ir tuo pačiu patraukliai, gerbiant vaizduojamuosius asmenis bei pateikiant pakankamai objektyvią, įvairiapusę informaciją. Tai, kaip to meto žmonės ir įvykiai buvo vaizduojami šaržuose ir karikatūrose, galėtų būti sektinu pavyzdžiu ir šių laikų spaudai. Gražiai pasijuokti iš rimtų dalykų sveikos visuomenės požiūris. Džiugu, kad tarpukaryje buvo mokančių tai daryti karikatūristų, gaila, kad bendras jumoro lygis buvo gana žemas.

Turinys

Politika ir valdžia[1]

Ekonomika[[2]]

Žurnalistai[[3]]

Menininkai[[4]]

Rašytojai[[5]]

Mokslininkai[[6]]

Teisininkai-bylos[[7]]

Sportas[[8]]

Aktualijos [[9]]

Kariuomenė [[10]]


Parodos ir straipsnio autorius KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus vyresnysis bibliotekininkas Alvydas Surblys

Pastaba

Naudotos literatūros sąrašas pateiktas turinio nuorodose po atskira karikatūra.