Taujėnų mėgėjų teatras „ Bičiuliai“

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (1 432 balsai)
  Taujėnų mėgėjų   teatro „Bičiuliai“  istorija


Aš artistas – man nieko nereikia

Tik negęstančios toly žvaigždės,

Kol ji mano pasaulį dar laiko

Ir nušvinta virš mano peties.


V. Sagaitytė


Šie žodžiai galėtų būti Taujėnų mėgėjų teatro devizas. Juk per tuos dešimt metų sekta paskui „tolyje negęstančią žvaigždę“, įgyvendinant įvairius sumanymus ir projektus.

Viskas prasidėjo 1997 metų lapkričio mėnesį, kai teatro branduolys - Jolanta ir Rolandas Janickai, Daiva ir Hubertas Žižiai, Vidmantas Krikštaponis, Algis Padolskis, Jurgita Levickienė, Laima Jančiauskaitė – susirinkome į pirmąją repeticiją. Mums į rankas pakliuvo V. Bladykaitės vienaveiksmė pjesė „Ženteliai“. Tai šmaikštus pasakojimas apie nusigyvenusį ūkininką Repšį, kuris netikėtai gauna palikimą iš užsienio. Išgirdę šią naujieną, Repšių dukrai ima pirštis jaunikiai. Dar trūko dviejų aktorių. Taip prie mūsų prisijungė Algis Virbalas ir Aurikas Pežinskas. Sceninius kostiumus ir rakandus susinešėme iš skrynių ir palėpių.

]

Spektaklio V. Bladykaitės „Ženteliai“ premjera, 1998 m.


1998 m. balandžio 13 d. įvyko spektaklio premjera. Labai jaudinomės, tačiau žiūrovai mus priėmė labai šiltai. Tais pačiais metais mūsų spektaklis pripažintas geriausiu rajone. Tuomet ir prasidėjo mūsų „skrydis“. Su šiuo, o vėliau su K. Gunisperio „Pavyzdiniu ūkiu“, S. Kapnio „Plutele ir pelėmis“, L. Didžiulienės-Žmonos „Paskubėjo“, K. Sajos „Vis per gerą širdį“ dalyvauta respublikinėse kaimų ir miestelių mėgėjų teatrų šventėse „Pastogė“, tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Pienių vynas“ Skapiškyje (Kupiškio r.), tarptautinėse mėgėjų teatrų šventėse „Perses krastos“ Koknesėje (Latvija), tarptautinėje mėgėjų teatrų šventėje „Kanapė“ Trakuose, tarptautiniame gatvės renginių festivalyje „Vilniaus dienos“ Vilniuje, komedijų šventėje „Juoko sūkurys “ Švenčionėliuose, liaudies teatrų šventėje „Kuo gyvas senasis kaimas“ Rumšiškėse, II Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas“ Onuškyje (Trakų r.), rajoninėse šventėse „Klėtelė“. Vaidinta Punsko (Lenkija) klojimo teatre, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus – draustinio Kleboniškių buities muziejaus klojime, mėgėjų teatrų šventėje „Teatra spelei Dobele – 115 !“ Dobelėje (Latvija).


Taujėnų teatro pasirodymas Dobelėje ( Latvija)


Spektaklis S. Kapnys „Plutelė ir pelės“, 2003 m.Spektaklis „Bulvinė pasaka“ (D. Čepauskaitė), režisierė L. Jančiauskaitė 2005 m.


Statant K. Gunisperio „Pavyzdinį ūkį“, prie mūsų prisijungė Ieva Virbalaitė – Bagdonienė ir Mantas Krikščiūnas, statant V. Bladykaitės „Žentelių“ tęsinį, kurį sukūrėme patys, į kolektyvą atėjo Rolandas Kanišauskas, S. Kapnio „Plutelę ir peles“ – Valdas Padolskis, L. Didžiulienės – Žmonos „Paskubėjo“ – Darius Kaplūnas ir Ona Krikštaponienė, o didžiausio būrio naujų artistų susilaukė paskutinysis spektaklis - M. Vaitulionienės „Praeitin sugrįžus“: Ramūno Auglio, Alvinos Žižytės, Silvijos Janickaitės, Elytės Galvonienės, Laimos Padolskienės, Nijolės Belickienės. Iš viso teatro veikloje yra dalyvavę 22 žmonės. Kartais kolektyvas nutaria prisiminti vaikystėje girdėtas pasakas ir padovanoja žiūrovams nuotaikingus pasakiškus spektaklius. Taip 2003 metais gimė kalėdinė pasaka „Eglutės raktai“, 2005 metais kartu su vaikų ir jaunimo kolektyvu pastatyta D. Čepauskaitės „Bulvinė pasaka“. O kartais būname ir visai šmaikštūs ir pasidarome vaidintų personažų šou. Taip 2005 metais buvo parodytas „Svajonių jaunikis“. Jame dėl Marcelės rankos iš spektaklio V. Bladykaitės „Ženteliai“ varžėsi šio ir K. Gunisperio „Pavyzdinio ūkio“ veikėjai.

Ruošiantis miestelio 410 metų jubiliejui literatūrinėje muzikinėje kompozicijoje „Šalie šaltekšnių, ežerų“ Karžygio (Algis Padolskis), Metraštininko (Darius Kaplūnas) ir Kunigaikščio (Vidmantas Krikštaponis) lūpomis papasakota Lietuvos ir Taujėnų istorija.

2002 m. teatralizuotos vakaronės metu, kuri vyko prezidento A. Smetonos gimtinėje, susirinkusius šventės dalyvius pasveikino „prezidentas A. Smetona“, kurį vaidino Algis Padolskis. Nuo to laiko vos ne kasmet jam tenka įsijausti į „prezidento“ vaidmenį įvairiuose renginiuose.

Nuo 2002 m. organizuojamas tarptautinis teatrų festivalis „Prie dvaro“. 1999 metais tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Pienių vynas“ Skapiškyje užsimezgusi draugystė su Koknesės mėgėjų teatru tęsiasi iki šiol. Mūsų teatras dalyvauja jų rengiamoje šventėje „Perses krastos“, latviai atvyksta į mūsų šventes. Kuoknesėje susipažinome dar su vienu mėgėjų teatru iš Latvijos – Dobeles teatru „Smaids“. Susirašinėjame su viena jo dalyve, lietuve Ieva Kibartiene. Ji mums išvertė iš latvių kalbos K. Gunisperio „Pavyzdinį ūkį“. Dobelės teatras dalyvavo ir pirmoje mūsų šventėje „Prie dvaro“, o 2007 metais mes vykome jų pasveikinti su garbingu teatro jubiliejumi – 115 – uoju !

2008 m. liepos 18 d. mėgėjų teatro „Prie dvaro“ metu įvyks naujojo spektaklio M. Vaitulionienės „Praeitin sugrįžus“ spektaklio premjera.


Spektakliai:


V. Bladykaitės „Ženteliai“ 1998 m. balandžio 13 d.

K. Gunisperio „Pavyzdinis ūkis“ 2000 m. gegužės 21 d.

S. Kapnio „Plutelė ir pelės“ 2003 m. balandžio 21 d.

Kalėdinis vaidinimas „Eglutės raktai“ 2003 m. gruodžio 25 d.

Teatralizuotas šou „Svajonių jaunikis“ 2005 m. kovo 28 d.

Literatūrinė muzikinė kompozicija „Šalis šaltekšnių, ežerų“ 2005 m. sausio 21 d.

D. Čepauskaitės „Bulvinė pasaka“ 2005 m. gruodžio 25 d.

L. Didžiulienės – Žmonos „Paskubėjo“ 2006 m. kovo 26 d.

K. Sajos „Vis per gerą širdį“ 2007 m. balandžio 13 d.

M. Vaitulionienės „Praeitin sugrįžus“ 2008 m. liepos 18 d.
 Mėgėjų teatrų šventė „Prie dvaro“ TaujėnuoseLauko estrada, kurioje vyksta tradicinės tarptautinės mėgėjų teatrų šventės „Prie dvaro“


Ukmergės rajono Taujėnų miestelio gyventojai ir svečiai yra įpratę ir džiaugiasi, kad kas dvejus metus pačiame vidurvasaryje, kai kaimo žmogus šiek tiek atsikvepia po šienapjūtės ir rengiasi naujo derliaus nuėmimui, vyksta mėgėjų teatrų šventė „Prie dvaro“. Ši graži tradicija, užgimusi 2002 metais Taujėnuose, yra puoselėjama ir tęsiama. Liepos 18 -19 dienomis Taujėnų vasaros estradoje vėl šurmuliavo teatralai, o jų pasirodymus keitė kitų meno šakų atstovai. Žiūrovai nuoširdžiai sutiko Joniškio rajono Kriukų mėgėjų teatrą, kurio režisierė Danguolė Musejukienė ir jos vadovaujamas mėgėjų teatras parodė E. Urbaitės komediją „Auksinis kiaušinis“. Daug plojimų susilaukė Šiaulių rajono Bazilionų mėgėjų teatro K. Būgos ir M. Palionio komedija „Dėdė atvažiavo“, kurią režisavo Birutė Sinkevičienė. Pertraukų metu žiūrovai galėjo pasigėrėti perkusine muzika, kurią dovanojo Vilniaus perkusininkų trio „Taba“, visus linksmino tik šiemet susikūrusi, tačiau taujėniškių labai mylima Taujėnų miestelio kapela „Ratatita“ ir Taujėnų moterų vokalinis ansamblis, vadovaujami Nijolės Janulienės. Įdomu buvo stebėti Staicelės mados ir judesio teatro iš Latvijos „Vizija“ surengtą šou „Drabužio kalba“, kurį režisavo Lilita Silina. Publika nuoširdžiai plojo Krekenavos kaimo mėgėjų teatro „Avilys“ artistams, parodžiusiems R. Paciukonio spektaklį „Nei velnias, nei gegutė“ (režisierė Zofija Lindušienė) ir Skėmių mėgėjų teatro komedijai S. Ylos „Aš nenoriu Jurgio“, kurią režisavo Regina Dambrauskienė. Šventė neapsiėjo ir be pačių šeimininkų – Taujėnų mėgėjų teatro pasirodymo. Teatras šiais metais švenčia savo veiklos 10 metų jubiliejų. 1998 m. balandžio 13 d. įvyko spektaklio- V. Bladykaitės „Žentelių“ premjera. Tais pačiais metais spektaklis pripažintas geriausiu rajone. Su šiuo, o vėliau su K. Gunisperio „Pavyzdiniu ūkiu“, S. Kapnio „Plutele ir pelėmis“, L. Didžiulienės -Žmonos „Paskubėjo“, K. Sajos „Vis per gerą širdį“ dalyvauta respublikinėse kaimų ir miestelių mėgėjų teatrų šventėse „Pastogė“, tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Pienių vynas“ Skapiškyje (Kupiškio r.), tarptautinėse mėgėjų teatrų šventėse „Perses krastos“ Koknesėje (Latvija), tarptautinėje mėgėjų teatrų šventėje „Kanapė“ Trakuose, tarptautiniame gatvės renginių festivalyje „Vilniaus dienos“ Vilniuje, komedijų šventėje „Juoko sūkurys “ Švenčionėliuose, liaudies teatrų šventėje „Kuo gyvas senasis kaimas“ Rumšiškėse, II Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas“ Onuškyje (Trakų r.), rajoninėse šventėse „Klėtelė“. Vaidinta Punsko (Lenkija) klojimo teatre, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus – draustinio Kleboniškių buities muziejaus klojime, mėgėjų teatrų šventėje „Teatra spelei Dobele – 115 !“ Dobelėje (Latvija), įvairiuose renginiuose rajone ir respublikoje. Per tuos dešimt metų kolektyvo nariai tapo bičiuliais, įgyvendinančiais beprotiškiausias svajones, išliedami devyniasdešimt devynis lašus prakaito ir įdėdami vieną, bet patį didžiausią, vilties lašą, kad tai bus padaryta. Šios šventės metu teatras žiūrovams pristatė savo premjerinį spektaklį M. Vaitulionienės „Praeitin sugrįžus“. Susirinkusi publika turėjo galimybę ne tik „nukeliauti“ į mūsų tėvų ir senelių laikus, bet ir pasiklausyti teatralų atliekamų liaudies dainų, pamatyti lietuvių liaudies šokį, prisiminti senovinių vestuvių papročius. Žiūrovams smagu buvo spektaklį žiūrėti dar ir todėl, kad jau 10 metų Taujėnų scenoje mato tuos pačius teatralus. Visada aktyvus Rolando ir Jolantos Janickų duetas šį kartą į sceną atsivedė ir dukrą Silviją. Nuo pat pirmųjų teatro įsikūrimo dienų sėkmingai vaidina Hubertas ir Daiva Žižiai, tik šį kartą mamą pakeitė dukra Alvina. Belieka džiaugtis, kad dukros seka tėvų pėdomis. Kaip visada įspūdingai vaidina kultūros renginių organizatorė Jurgita Levickienė, mokytojai Vidmantas Krikštaponis ir Darius Kaplūnas, ukmergiškis, tačiau jau seniai su Taujėnais „suaugęs“ Algis Padolskis, jaunas Laimos ir Valdo Padolskių šeimyninis duetas. Į teatralų šeimą labai gražiai įsiliejo visada šmaikšti, žodžio kišenėje neieškanti Ona Krikštaponienė. Tokie pat ir jos kuriami personažai. Labai smagu visiems buvo matyti Ievą Bagdonienę, kuri pirmą kartą į sceną užlipo prieš 10 metų dar besimokydama Taujėnų vidurinėje mokykloje, bet nepamiršo scenos traukos. Jauna dviejų vaikų mama suspėja ir darbus su vyru Edmundu nudirbti, ir dar į repeticijas vakarais atlėkti. Save teatro veikloje atrado ir tik šiais metais į kolektyvą atėję Ramūnas Auglys, Elena Galvonienė, Nijolė Bielickienė. Po taujėniškių spektaklio scenoje šurmuliavo ne tik tą vakarą vaidinę artistai, bet ir dabar jau Taujėnuose nebegyvenantis, bet anksčiau tame pačiame teatre vaidinęs Algis Virbalas. Buvo prisiminti amžinybėn išėję jauni mėgėjų teatro atstovai – Aurikas Pežinskas ir Rolandas Kanišauskas.. Apdovanoti atminimo dovanomis artistai kartu su žiūrovais nuoširdžiai dainavo „Ilgiausių metų“ linkėdami Taujėnų mėgėjų teatrui „Bičiuliai“ šviesios ateities. Šventės organizatoriai dėkingi rėmėjams: LR kultūros ministerijai, LR kultūros rėmimo fondui, Ukmergės savivaldybei, UAB „Ukmergės melioracija“, UAB „SMD“ , S. Galvono individualiai įmonei. Teatrų šventė „Prie dvaro“ dovanojo daug džiaugsmingų akimirkų, sukvietė daug žiūrovų ir atsisveikino iki 2010-ųjų metų...

Naudota literatūra:

1. Mėgėjų teatrų šventė „Prie dvaro“, Jančiauskaitė, Laima, Natalija, Kriščiūnienė, Kultūros aktualijos, 2008 m. Nr. 4, p. 19, iliustr.