Taujėnų parapijos klebonas monsinjoras Jonas Voveris

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,5 / 5 (34 balsai)


Taujėnų parapijos klebonas monsinjoras Jonas Voveris. 1990 m. A. Krištaponio nuotrauka


Taujėnų parapijos klebonas monsinjoras Jonas Voveris 2008 m. atšventė garbingą 95 metų jubiliejų. Nors metų našta nelengva, jis visada geros nuotaikos, nuoširdžiai bendrauja su parapijiečiais, kiekvieną sekmadienį, dalyvauja Šv. Mišiose, kurias aukoja kartu su dabartiniu parapijos klebonu Dainiumi Lukonaičiu. Jonas Voveris gimė 1913 m. lapkričio 2 d. Vaičiuliškių kaime, Kurklių valsčiuje, Ukmergės apskrityje ( Anykščių rajonas). Dar mokėsi gimnazijoje, kai nuo džiovos mirė mama, po kelerių metų liga pakirto ir tėvą. Kai 24 - erių priėmė kunigo šventimus, jo tėvų nebebuvo gyvų. Pažvelgęs į nuotrauką ant kambario sienos tarsteli :„Dabar visi kurso draugai jau mirę...“ ir pajuokauja: „Tokio amžiaus man padėjo sulaukti du dalykai: pirma - aš savo gyvenime daug laiko praleidau kaimuose, kur grynas oras , antra - negėriau alkoholinių gėrimų “. Per ilgus kunigavimo metus klebonas tapo tikru tėvu savo parapijos žmonėms. Neatsitiktinai taujėniškiai kalba apie nepaprastą šio žmogaus širdies gerumą, nesavanaudiškumą, rūpestį bažnyčia ir parapijiečiais. Taujėnų parapijos klebonui taip ir neprireikė atostogų, nors gyvenime matyta ir šilto, ir šalto. Septyneri metai praleisti Sibire. Tremties klebonas nevadina iš gyvenimo išbrauktais metais: „Sutikau labai daug gerų žmonių. Įsitikinau, kaip gražiai gali bendrauti skirtingų tikėjimų, skirtingų požiūrių žmonės. Juk gyvenau šalia recidyvistų, vagių - nė vienas manęs nenuskriaudė“. Jau niekada neužsimirš tamsiame sandėliuke arba miško žeminėje aukotos Šv. Mišios, į kurias slapta susirinkdavo ne tik lietuviai, bet ir kitų tautybių kaliniai, o Švenčiausiąjį Sakramentą atstodavo iš Lietuvos atsiųsti ir iki Velykų išsaugoti kalėdaičiai. Kas žino, kiek niekur neužrašytų posmų gimdavo tada širdyje. Tik Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, klebonas J. Voveris išleido 11 savo kūrybos knygų. 1999 m. kunigas tapo Motiejaus Valančiaus literatūrinio konkurso laureatu. Garbingas amžius netrukdytų rašyti, tačiau „akys nebešviesios“ ir priduria „Quod scripsi, scripsi...“ ( „Ką parašiau, parašiau...“). Taujėnuose Jonas Voveris jau 39 metai. Monsinjoras džiaugiasi, kad didelis dvasios sustiprinimas - kasdieninė malda ir jį supantys geri žmonės.


Naudota literatūra:

1.Taujėnų parapijos klebonas Jonas Voveris, Taujėnai, sudarytoja Žukauskienė, Gražina, 2005 m. psl.15 - 16.

2.Monsinjoras švenčia garbingą jubiliejų, Zdanienė, Loreta, Gimtoji žemė, 2003 m.

3. Grabingą jubiliejų švenčiantis klebonas ragina nenusiminti ir džiaugtis gyvenimu, Nemunaitienė, Vilma, Ukmergės žinios, 2003 m. psl. 3, iliustr.

4.Filija - Vilniaus ketedros duktė. Griškevičienė, Rasa, Gimtoji žemė, 1990 m. lapkričio 17 d.