Traupio menininkai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (149 balsai)

Kiekvienas kraštas, miestelis ar kaimas turi savo kūrėjų, liaudies menininkų, grožio puoselėtojų.Traupis – nedidelis miestelis Anykščių rajone, kurį garsina botanikos sodas.(Traupio botanikos sodas) Čia ne tik graži aplinka, Nevėžio(Nevėžis) slėniai, ramybe dvelkiančios lygumos. Čia gyvena paprasti, bet mylintys meną žmonės, tarp kasdieninių rūpesčių ir darbų randantys laiko kūrybinei saviraiškai. Tad susipažinkite su jais:

Turinys

Vladas Šleivys

Tautodailininkas, medžio drožėjas. Gimė 1950 m. Panevėžyje.Nuo 1993m. gyvena Pageldonių k. . Drožia iš medžio skulptūras, paveikslus. Dalyvauja tautodailės darbų parodose Lietuvoje ir užsienyje. Tautodailininkų sąjungos narys.Traupį puošia Vl.Šleivio skulptūra “Marija Sopulingoji”, kapinėse pastatytas rūpintojėlis iš ąžuolo, menininko skulptūrų galime rasti Panevėžyje, Pasvalyje, Klaipėdoje ir kitose Lietuvos vietovėse. Skulptoriaus namus taipogi puošia jo paties tautodailės darbai.

Lina Juodikevičienė

Gimė 1967 m. Traupyje. Siuvinėjmo kryželiu meistrė. Šį pomėgį paveldėjo iš mamos, kuri siuvinėdavo kryželiu masyvius kilimus. Augindama 4 vaikus, Lina stengiasi rasti laiko rankdarbiais. Išsiuvinėta daugybė paveikslų, kurie puošia jos ir draugų namus.Paveikslas “Šv.Marija su kūdikiu” iškeliavęs net į Švediją. Lina savo darbus eksponavo Traupio bibliotekoje, Šv.Onos bažnyčioje, Anykščių koplyčioje. Susipažinti su Linos rankdarbiais galėjo kone visa Lietuva – laida “Gimtoji žemė” rodė kūrybingą traupietę, tarp visų buities rūpesčių randančią laiko kūrybiniams darbams.

Birutė - Stasė Valantonienė

Gimė 1937 m. Antašavės k., Rokiškio rajone. Nuo 2001 m. gyvena Janapolio k., Traupio sen. Birutė – talentinga audėja. Ji kartu su savo vyru audžia rankšluosčius, paveikslus, progines juostas, net skirtukus knygoms ar servetėles puodeliams . Jos darbuose kaip gyvi – Vytis, Čiurlionis, juostos, skirtos Lietuvai, Motinai, Laisvei, netgi Lietuvos himno žodžiai gražiai gula ant Birutės rankomis išaustų juostų. B.Valantonienės audimo darbai pasklidę ne tik po Lietuvą, bet ir visą pasaulį : Ameriką, Vatikaną, Italiją, Švediją. Audėjos darbų parodos eksponuotos Panevėžyje, Vilniuje, Anykščiuose, Traupyje.Deja, pastaruoju metu teko audimo atsisakyti, nes pakeitus gyvenamąją vietą, neliko atskiros patalpos.bet pagrindinė priežastis – audžiant labia dulka nuo siūlų, beto – nebėra kokybiškų siūlų (lavsano). Atsisakiusi audimo, moteris be rankdarbių negali išbūti nė dienos – mezga, neria, siuvinėja

Jonas Andriūnas

Traupiečiai turi savo kryždirbį – jau garbaus amžiaus Joną Andriūną. Jo rankomis išdrožti mediniai kryžiai puošia Bražinskų, Patupių, Bubinienės ir kitų traupiečių sodybas. Ir ne tik traupiečių – Svėdasų klebonijoje stūkso J. Andriūno sukurtas kryžius, jo darbų galima rasti Pusbačiuose, Vaidevučiuose ir kitose Anykščių rajono vietovėse. Daugumos kaimo gyventojų namų durys, langai, laiptai – taip pat J.Andriūno triūsas. Būdamas pensininku, didelių stalystės darbų nebeužsiima, tad „stato namukus“ anūkams.

Vida Miškinienė

Gimė 1951 m., Raseinių raj. 1993 m. atvyko su vyru gyventi ir ūkininkauti į jo tėvų sodybą Mickūniškių k., Traupio sen. Laisvu nuo darbo laiku kuria papuošalus iš vilnos. Darbas nelengvas. Reikia vilną nudažyti, iššukuoti, suvelti, fasonuoti. Papuošalų gaminimas reikalauja daug kantrybės, fantazijos, kūrybos. Vidos darbai 2007 m buvo eksponuoti Traupio bibliotekoje, Anykščių koplyčioje.

Anupras Augulis

A.Augulį, kaip liaudies meno puoselėtoją, sveikina rajono meras S.Obelevičius(renginio bibliotekoje metu)


Gimė 1943 m. Traupyje. Baigė vietos pagrindinę mokyklą. Dirbo kolūkyje. Medžio drožyba susidomėjo apie 1974 metus. Kilo mintis padaryti iš medžio Laukagalių dvaro maketą, nes tame dvare buvo praleidęs dalį vaikystės ir jaunystės. Drožiniams naudoja ąžuolo ir eglės medį.Yra padaręs 6 namų maketus.

Elena Barauskienė

Gimė 1956 m. tremtinių šeimoje. 1958 m. su šeima grįžo į Lietuvą. . Vidurinę mokyklą lankė Kaune, mokėsi ir muzikos mokykloje, baigė fortepijino klasę. Tris metus mokėsi dailės mokykloje. Po to - Vilniaus inžineriniame technikos institute. 10 metų dirbo statybos inžiniere, vėliau ūkininkavo. Šiuo metu – Traupio pagrindinės mokyklos dailės mokytoja. Elena piešia,lipdo iš molio, gamina lėles mokyklos vaikų lėlių teatrui, kurio įkūrėja yra ji pati. Pirmąją lėlę Elena pagamino, kai jai buvo 6 metai. Tai buvo šuniukas, kurį reikia užmauti ant piršto. Rimtesnes lėles mokytoja pradėjo gaminti, kai "atrado" molį: iš molio padaro lėlės veiduką, po to jį aplipdo papjė- mašė technika.Po to lėlių veidus mokytoja nuspalvina, nudažo ir jos tampa tarsi gyvos. Kiekviena lėlė turi skirtingus veido bruožus, drabužėlius. Drabužėlius lėlėms menininkė siuva taip pat pati. Elenos pagaminrtos lėlės neguli spintoje – jos kasdien sunkiai dirba. Mokytojos įkurtame lėlių teatre vaikai kuria spektaklius, kuriais džiaugiasi ne tik traupiečiai, bet ir aplinkinių rajonų ir miestelių vaikai. Pastatyta 10 spektaklių, sukurtos 36 lėlės.

Akvilia Ukolova

Be rankdarbių negali išbūti nė dienos ir klaibūnietė Akvilė Ukolova. Ji gimė 1963 m. Palepeikių k., Traupio sen. 1949 m. jos šeima buvo ištremta į Sibirą. Akvilę sibirietės išmokė siuvinėjimo kryželiu meno. Tarp tenykščių moterų šis rankdarbių būdas buvo labai populiarus. Akvilė per gyvenimą yra išsiuvinėjusi iš ties daug darbų: paveikslų, staltiesių, pagalvėlių, antklodžių. Šiuo metu pensininkės hobi- senovinių proginių atvirukų kolekcionavimas, kurių turi sukaupusi per 30 albumų.

Laima Kaminskienė

Laima – “raganaičių karalienė”. Moteris gamina išraiškingas raganaites, dalyvauja mugėse, apdalina draugus ir pažįstamus savo siūtomis ir megztomis raganomis. L.Kaminskienė gimė 1959 m.Panevėžyje. Baigė Šiaulių profesinę mokyklą, įgijo siuvėjos specialybę. 1995 m. atvyko gyventi į Palepeikių k.,Traupio sen. Pirmąjį žaisliuką nunėrė dar jaunystėje. Tai buvo adatinė – meškiukas. Pamačiusi pas seseris pirktą raganaitę, užsimanė žūt būt ją pasigaminti. Gimus pirmai raganėlei, pasipylė draugų prašymai. Taip ir prasidėjo raganų gamyba. Raganaitės vyksta ne tik į Kaziuko mugę, bet yra nukeliavę ir į Vokietiją. L. Kaminskienės rankdarbiai eksponuoti Traupyje, Kurkliuose, Anykščiuose.

Julius Malinauskas

Janapolietis – dailininkas mėgėjas. Gimė 1938 m. Panevėžyje. 2003 m. apsigyveno Traupio sen. Nuo jaunystės piešia, tapo peizažus. Jo pavyzdingai prižiūrimą sodybą puošia tapybos darbai- ne tik kambario sienos, bet ir garažas nuspalvintas jo tapytais paveikslais. Dailininkas yra dalyvavęs parodoje tuometinėje darbovietėje Panevėžio “Ekrane”. 2009 m. per Šv.Velykas – Traupio kultūros namuose.


Angelė Malinauskienė


Angelė – kūrybinga janapolietė: neria, mezga, siuvinėja. Neatsilieka ir nuo mados – kuria papuošalus iš veltos vilnos. Angelė gimė 1942 m. Janapolio k., mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo Panevėžio “Ekrane”. Nuo vaikystės susidomėjo rankdarbiais : neria servetėles, staltieses, mezga skraisres, šalius, pastaruoju metu gamina papuošalus iš veltos vilnos. Su vyru Juliumi prižiūri sodybą, kuri pripažinta viena iš pavyzdingiausių Traupyje. Dalyvavo parodoje Traupio kultūros namuose.

Naudotos literatūros šaltiniai


1.OBELEVIČIŪTĖ, Sigita. Austose juostose gula šventųjų paveikslai//Anykšta, 2008,rugpj.28, p.4.

2.VITKIENĖ, Sveta. Amerikiečiams – “Ašara Dievo aky”// Anykšta, 2007, geg.31, p.6.

3.OBELEVIČIŪTĖ, Sigita. Siuvinėti traupietės paveikslai nenusileidžia tapytiems// Anykšta, 2008, rugpj.14,p.4.

4.OBELEVIČIŪTĖ, Sigita.Lėlės prabyla mokytojos auklėtinių balsais// Anykšta, 2007,rugs.20, p.6.

5.KULVINSKAS, Povilas.Grožio kūrėjas kaime// Šilelis, 2001, vas.1,p.7.

6.MUSTEIKIENĖ, Ramunė.Kuriančios rankos// Kraštotyrinis darbas, 2007

Nuotraukos: Ramunės Musteikienės