Uža Tautvilis – fotografas, kraštotyrininkas, knygų sudarytojas, visuomenininkas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (2 068 balsai)

Knygų autorius Tautvilis Uža, 2012m. (Nuotr. iš T. Užos asmeninio albumo)


„Žmogus gimęs meilei, laimei, kūrybai. Šios savybės leidžia sukurti puikius šedevrus, mielus akiai ir širdžiai dalykus. Daugiausia įkvėpimo vaizduotei ir grožio pajautai duoda gimtoji žemė, jos peizažai ir meilė savosioms sodyboms, kuriose žmonės auga, bręsta, kuria Meilės erdvę savo vaikams“.


                                                                                                 Tautvilis UŽA


Tautvilis Uža – kraštotyrininkas,  Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, fotografas, visuomenininkas. Jis myli savo gimtąjį Viešintų kraštą ir garsina jį fiksuodamas gimtojo krašto grožį meninėse fotografijose ir leisdamas kraštotyros knygas.  2008 m. pasirodė pirmoji autoriaus knyga – albumas „Viešintiškių pražydinta žemė“. 2010 m. surinkęs kraštotyros medžiagą, Viešintų apylinkių žmonių pasakojimus, prisiminimus ir iliustravęs gausiai nuotraukomis, T. Uža išleido knygą „ Iš širdies – viešintiškiai“. 2012 m. kraštotyrininkas išleido knygą „Talentingieji viešintiškiai“.

http://www.anyksciuvb.lt/lt/naujienos/406-viesintose-pristatyta-trecioji-krastotyrininko-knyga

2014 m. T. Uža išleido knygą apie savo mokyklą „Viešintų mokykla lyg vakar palikta“.


2013 m. T. Uža buvo vienas iš nominantų „Gimtosios žemės“ Jorio apdovanojimui gauti. Per pastaruosius penkerius metus už nuoširdų kultūrinį, kraštotyros bei visuomeninį darbą gimtojo krašto labui padėkas T. Užai pareiškė Viešintų bendruomenė, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, Lietuvos kraštotyros draugija, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija, Viešintų moterų klubas bei kitos Anykščių krašto nevyriausybinės organizacijos bei bendruomenės su kuriomis kraštotyrininkas bendradarbiauja, dalinasi savo kraštotyrinio darbo patirtimi, dovanoja savo knygas.


2015 m. T. Uža tapo Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatu.Jo veikla įvertinta ir Respublikos mastu.2015 m. už savanorišką kultūros sklaidą Lietuvoje T. Uža Lietuvos Respublikos Seimo apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Tautvilis Uža LRT laidos „Gimtoji žemė“ Jorio apdovanojimų renginyje, 2013 m. (Nuotr. iš asmeninio albumo)Trumpi biografijos duomenys


Uža Tautvilis gimė 1946 m. kovo 15 d. Laičių k. (Anykščių r.) Vaikystė prabėgo Laičiuose. 1953-1957 m. jis mokėsi Medinų pradinėje mokykloje, tuo metu veikusioje Laičiuose, 1957-1961 m. – Viešintų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje, 1961-1966 m. mokėsi ir baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, įgijo mechaniko specialybę.
1966-1968 m. T. Uža dirbo Alytaus melioracijos statybos valdyboje Daugų aikštelės baro mechaniku, kartu neakivaizdžiai studijavo inžineriją Lietuvos žemės ūkio akademijoje.


1968-1970 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.
Nuo 1970 m. iki šiol T. Uža gyvena, dirba ir kuria Panevėžyje.
1970-1993 m. jis dirbo Energetikos statybos tresto Panevėžio mechanizuotoje kolonoje baro mechaniku, 1993-2008 m. buvo akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ Mechanizacijos skyriaus darbuotojas, dirbo inžinieriumi mechaniku bei kitose pareigose, kol išėjo į pensiją.


Lietuvos Atgimimo laikotarpiu T. Uža buvo aktyvus Sąjūdžio veiklos Panevėžyje dalyvis, kaip akcijos organizatorius jis būrė panevėžiečius 1989 m. rugpjūčio 23 d. dalyvauti Baltijos kelyje.


Jau būdamas šešiolikos metų Tautvilis susidomėjo fotografija, fiksavo įvairių švenčių akimirkas, gamtos vaizdus, buvo ekskursijų fotometraštininkas, rengė straipsnius spaudoje. Jo nuotraukos spausdintos periodiniuose leidiniuose „Panevėžio tiesa“, „Valstiečių laikraštis“, Raimondo Guobio ir Algimanto Bekenio knygoje „Viešintos“ (2006 m.).


2008 m. T. Uža parengė ir išleido knygą-albumą „Viešintiškių pražydinta žemė“. Knygos autorius ją paskyrė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejui ir skaitytojams nuotraukomis pristatė kone šimtą gražiausiai tvarkomų Viešintų seniūnijos gyventojų bei kitur Lietuvoje gyvenančių viešintiškių sodybų.2010 m. išleistą prisiminimų rinkinį „Iš širdies – viešintiškiai" T. Uža paskyrė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms.Knygoje spausdinami Viešintų miestelio, Laičių, Maldeikių, Žliobiškių, Laitelių ir Pūsčių kaimų žmonių pasakojimai apie praeitį, papročius, šventes, amatus, senojo, kolūkinio ir dabarties kaimo buitį. Nuotraukose šių dienų vaizdai ir jau į Anapilį išėjusių žmonių veidai bei juos supusi aplinka.
Knygos pradžioje autorius rašo:


Prisiminimai ir noras juos išsaugoti būdinga kiekvienam žmogui. Mes dažnai mintimis grįžtame į praeitį, kuri, be abejo, susijusi su laiku, vieta, žmonėmis. Troškimas nepamiršti liudija mūsų pastovumą, pagarbą istorijai.


Nors jau nemažai laiko gyvenu toli nuo gimtųjų Viešintų, bet šis miestelis, jį supantys kaimai iki šiol artimi ir brangūs. Mintimis aš visada su šiuo kraštu, gal dėl to ir kilo noras įamžinti jį nuotraukose, atsiminimuose. Išleidęs knygą „Viešintiškių pražydinta žemė“, negalėjau nurimti: rūpėjo surinkti autentiškus viešintiškių pasakojimus apie jų gyvenimą, patirtus įvykius <...>.


Negali nesistebėti surinktos kraštotyros medžiagos gausa. Teisingai rašo G. S. Bagdžiūnaitė-Repšienė, kad tokie žmonės, kaip Tautvilis Uža, lyg bitutės renka kasdienio gyvenimo džiaugsmo ir grožio medutį, kaupia jį ateinančioms kartoms.
Daugelis Anykščių rajono miestelių išrašyti istorijos pėdomis, žavi savitu gamtovaizdžiu, džiugina išlikusiomis originaliomis sodybomis, gamtos paminklais, apipintais padavimais ir legendomis. Negailestingas laikas daug ką sunaikino, tačiau žmogaus atmintis yra ilgalaikė. Kraštotyrininko T. Užos kalbintų žmonių atmintis įrašyta knygoje yra amžina. Leidinyje įkūnytos amžinos tiesos, iš jų dvelkia nenykstantis Viešintų krašto grožis, nuotraukose užfiksuoti vaizdai, sustabdytos žmonių gyvenimo akimirkos tarsi tiltu tiesiasi į ateitį.


„Iš širdies – viešintiškiai“ – išliekamąją vertę turintis leidinys, kurį galima būtų dar pavadinti „Viešintų krašto enciklopedija“. T. Užos parengtoje knygoje – Viešintų miestelio žmonių biografijos, mokyklos istorija, žinios apie bažnyčią, pieninę, parduotuvę, kultūros namus, Mykolo Strolios malūną, Viešintų televizijos stotį, vaistinę ir kitus svarbius pastatus. Leidinyje Viešintų miestelio kultūrinio gyvenimo kronika nuo kino kaime, klubo-skaityklos iki šių dienų meno saviveiklos, gausu nuotraukų, kuriose plati Viešintų krašto etninė, socialinė ir kultūrinė miestelio panorama. Labai daug informacijos suteikia net šešiuose puslapiuose surašytos Viešintų krašto svarbiausios istorinės datos ir įvykiai. Tai kruopštaus, atsakingo kraštotyros darbo puikus rezultatas.


Anykščių krašte yra nemažai žmonių, garsinusių ir tebegarsinančių savo gimtinę, tačiau, labai džiugu, kad išvykę iš gimtinės, kaip T. Uža, jos nepamiršta, randa laiko čia sugrįžti, rinkti ir užrašyti žmonių prisiminimus, fotografuoti ir visa tai sudėti į knygas.


Profesorius Česlovas Kudaba yra pasakęs, kad pažangos į priekį nešamas žmogus, ypač jaunas, dažnai išskuba, tarsi nespėjęs pasiimti iš kultūros aruodo tai, kas svarbiausia ir būtina.


Norėdami, kad jaunoji karta semtų iš kultūros aruodų, turime pirmiausia į juos įdėti. Tautvilis rūpinasi, kad kultūros aruodai nebūtų tušti: kaupia, užrašo visus – ne tik praeities, bet ir šiandienos įvykius, renka medžiagą apie iškilius tėviškėnus, fotografuoja kultūros, istorijos ir tautodailės paminklus bei jų kūrėjus, stengiasi, kad visa ta informacija išliktų ir pasitarnautų ateities kartoms.


2012 m. aktyvus kraštotyrininkas išleido knygą „Talentingieji viešintiškiai“. Paklaustas, kas paskatino išleisti knygą apie viešintiškius tautodailininkus ir šiaip auksarankius meniškų dirbinių kūrėjus, autorius atsako: „Iš dabartinių tautodailininkų tik vienas kitas dalyvauja parodose. Man labai liūdna ir gaila, kad kuklesni savo nuostabius rankdarbius laiko spintose ar senovinėse kraičių skryniose. Nusprendžiau medžiagą apie talentinguosius viešintiškius surinkti į knygą, kad jų darbus pamatytų ir pasidžiaugtų platesnis visuomenės ratas. Aš taip pat papasakojau kiekvieno kūrėjo gyvenimo istoriją ar iš jos išplaukiantį vieną kitą įdomesnį epizodą, nufotografavau keletą jų darbų – tegu ir kiti pamato, kokios darbščios mūsų moterys, sukūrusios nuostabius kūrinius. O kiek Viešintų krašto vyrai iš metalo, akmens ir paprasčiausio medžio yra sukūrę įdomiausių darbų, skulptūrų, kryžių! Džiaugiuosi, kad į mano knygą pateko pasakojimai apie moksleivius, jų rankų darbelius. Jaunesnės kartos tautodailininkai įneša naujovių, tokių kaip dekupažas, riešinės, iš karoliukų pagaminti papuošalai, nutapyti piešiniai kitu stiliumi. Vieni patys sukuria, kiti kur nors pamatę juos patobulina, perdirba.“Už išleistas knygas autoriui padėkos net eilėmis.Knygos pristatymas skaitytojams


T. Užos knyga buvo pristatyta Kupiškio krašto skaitytojams, nes Tautvilio mamos gimtinė yra Kupiškio rajone. Apie vykusį renginį rašė ir redaktorė Nida Šulcienė laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, ir Kupiškio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekinikė Regina Vilčinskienė bibliotekos svetainėje. Štai, ką rašė Regina:
<...> Balandžio 28 d. į Kupiškio rajono viešosios bibliotekos Parodų salę rinkosi knygos mylėtojai. Visi skubėjo į susitikimą su Tautviliu Uža, kilusiu iš Laičių kaimo Viešintų seniūnijoje. Jį pristatė viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Danutė Baronienė.Tautvilis Uža savo knygos pristatymo metu Kupiškio viešojoje bibliotekoje, 2011 m.
(Nuotr. iš autoriaus asmeninio albumo)


T. Uža išleido jau antrąją savo knygą „Iš širdies – viešintiškiai“, kurią ir pristatė visuomenei. Knygoje apie Viešintų kraštą pasakojama ir apie kupiškėnų gydytojų, medikų, kunigų, mokytojų ir paprastų žmonių gyvenimus. Į knygos pristatymą sugužėjo nemažas būrelis viešintiškių, norėjusių pasveikinti knygos autorių. Atvyko knygos korektorė, mokytoja Eugenija Sokienė, sukūrusi Griauželiškių, Laičių kaimų, Viešintų miestelio himnus bei Nida Šulcienė, laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorė, sukūrusi Viešintų miestelio himnui muziką.


T. Užos pomėgis – fotografija, nors jo profesija inžinierius–mechanikas. Knyga gausiai iliustruota istorinėmis ir šių dienų nuotraukomis. Sulaukęs brandaus amžiaus, jis parašė keletą straipsnių į spaudą. Tapti rašytoju autorius nė nemanė, tačiau kaskart užrašinėdamas trumpas istorijas, pasakojimus, prisiminimus, sudėjo juos į leidinį. Pasak autoriaus: „...ir tada, kai grįžti į gimtąjį kaimą, nusiauni batus ir pereini per rasotą žolę, o dar sutinki seniai matytą kaimyną, susėdi po obelim ar prie stalo ir grįžti prisiminimais į vaikystę, jaunystę...“ norisi rašyti.
Susitikime dalyvavusi mokytoja E. Sokienė teigė, kad T. Užos išleista knyga istorinės vertės, parašyta su begaline meile skaitytojui, prilygstanti M. Valančiaus „Palangos Juzei<....>.Tautvilis Uža po knygos pristatymo su artimaisiais ir bendraminčiais, 2011 m.
(Nuotr. iš autoriaus asmeninio albumo)Daugiau apie renginį Kupiškio viešosios bibliotekos svetainėje: Prieiga per internetą:

http://kupvb.skaityki.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=505:susitikimas-su-tautviliu-ua&amp;catid=1:bendros&amp;Itemid=1


Džiugu, kad knygos autoriaus darbą gerai vertina ir bibliotekininkai, ir skaitytojai, ir žiniasklaidos atstovai. Fotomenininkas, žurnalistas Jonas Junevičius taip pat nepagailėjo gražių žodžių T. Užos knygai „Iš širdies – viešintiškiai“ ir apie ją rašė 2011 m. balandžio 19 d. Anykščių krašto laikraštyje „Anykšta“.
Knygoje „Iš širdies – viešintiškiai“ – autoriaus meilė gimtajam kraštui ir jo žmonėms, pagarba istorijai, šio krašto tradicijoms, rūpestis ateinančia karta.Algimantas Bekenis, Jolanta Mameniškienė, Daiva Abraškevičienė ir Tautvilis Uža, 2011 m., spalio 28 d. (Nuotr. T. Užos)

2011 m. spalio 28 d. Viešintų seniūnijos salėje bibliotekos ir moterų klubo rengtoje vakaronėje įvyko susitikimas su kraštotyrininkais, knygų apie Viešintas autoriais Algimantu Bekeniu ir Tautviliu Uža. Knygos „Iš širdies - viešintiškiai" autorius T. Uža, pastebėjo, kad A.Bekenis ir Raimondas Guobis knygoje „Viešintos" palietė ne visas temas.
"Aš Algimanto paklausiau, ar jis nerašys šios knygos tęsinio. Jam atsakius, kad ne, sugalvojau pats išleisti, – prisiminė T. Uža. – Užrašiau viešintiškių ir aplinkinių kaimų gyventojų prisiminimus bei mintis, pridėjau savo ir skolintų nuotraukų ir išleidau knygą „Iš širdies - viešintiškiai". Norėjau, kad knygoje atsispindėtų ir šiandieninio jaunimo gyvenimas. Kiek pavyko surinkti medžiagos, tiek įdėjau.


Iš dešinės: T. Uža ir A. Bekenis, 2011 m. ( T. Užos nuotrauka)Tautvilis Uža – visuomenininkas


T. Uža yra Viešintų bendruomenės narys, buria kraštiečius visuomeninėms ir kultūrinėms iniciatyvoms realizuoti. Jis organizavo Laičių ir Žliobiškių kaimų kryžių statybą.

T. Užos veikla neliko nepastebėta ir jam už nuoširdų darbą įteiktos padėkos.
Laisvalaikiu T. Uža fotografuoja ir bitininkauja, domisi kraštotyra ir genealogija, organizuoja savo giminės susitikimus. Tautvilis surinko tėvelio giminės net septynių kartų duomenis genealogijos medžiui.Žmonos tėvelio giminės genealogijos medžio fragmentasUžų giminės genealogijos medis
Baronų giminės genealogijos medisApdovanojimai už sportą


Tautvilis aktyviai sportavo. Sovietmečiu jis buvo ir sporto renginių organizatorius, apdovanotas ženkleliais ir padėkomis.
Bibliografijos nuorodų sąrašas


ANYKŠTĖNŲ BIOGRAFIJŲ ŽINYNAS: Tautvilis Uža [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2011 m. gegužės 11 d.]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1560


BAGDONAS, Vytautas. Dovana gimtinei – knyga: [Apie Tautvilio Užos knygą "Viešintiškių pražydinta žemė", kurioje pristatomos gražiausiai tvarkomos Viešintų seniūnijos (Anykščių r.) gyventojų sodybos] / Vytautas Bagdonas // XXI amžius, 2011, balandžio 20, p. 6.

Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/04/20/kultur_05.html


BAGDŽIŪNAITĖ-REPŠIENĖ, Gražina Stasė. Apie knygos autorių: [Apie Tautvilį Užą]. In. UŽA T. Iš širdies – viešintiškiai. Panevėžys, 2010, p. 5.


BEREZAUSKIENĖ, Audronė. Išvykęs iš Anykščių krašto – mintimis visada su gimtuoju kraštu [interaktyvus] Anykščiai [žiūrėta 2011 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.anykstenas.lt/naujienos/miestieciai/isvykes-is-anyksciu-krasto--mintimis-visada-su-gimtuoju-krastu/


BEREZAUSKIENĖ, Audronė. Tautvilis Uža: mintimis aš visada su gimtuoju kraštu // Utenis, 2011, birželio 15, p. 8.


BEREZAUSKIENĖ, Audronė. Su gimtuoju kraštu [interaktyvus], [žiūrėta liepos 18 d.]. Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/30/kultur_08.html

GAVĘS KOMPENSACIJĄ IŠLEIDO KNYGĄ: [Viešintiškis Tautvilis Uža 500 egz. tiražu išleido knygą apie gražiausias Viešintų krašto sodybas „Viešintiškių pražydinta žemė"]./ Anykštos“ informacija. Iliustr. - Rubrika: Konkrečiai // Anykšta, 2008, gruodžio 30, p. 2.
Prieiga per internetą: http://www.anyksta.lt/index.php?page=&rb=3&sl=3571


JALIANIAUSKIENĖ, Vitalija. Knygai išleisti – už žemę gauti pinigai/ Vitalija Jalianiauskienė // Panevėžio rytas, 2008, lapkričio 8, p. 14-15.


JONELYTĖ, Irena Pašventintas Laičių kaimo kryžius / Irena Jonelytė ; Tautvilio Užos nuotr. - Iliustr. – Rubrika: Likimai // Anykšta, 2005, rugsėjo 6, p. 3.


JUNEVIČIUS, Jonas. Išleido knygą apie Viešintas / Jonas Junevičius: [Tautvilis Uža išleido knygą „Iš širdies – viešintiškiai"]. – Iliustr. – Konkrečiai // Anykšta, 2011, balandžio 19, p. 2.


PRANSKŪNAS, Anicetas. Tautvilis Uža laisvalaikį skiria fotografijai/ Anicetas Pranskūnas// Šilelis, 2008, lapkričio 12, p. 8.


Pagerbti Viešintų kraštotyrininkai Algimantas Bekenis ir Tautvilis Uža [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2011, lapkričio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://www.anyksciuvb.lt/go.php/lit/Pagerbti_Viesintu_krastotyrininkai_Algim/436


PRANSKŪNAS, Anicetas. Sutaupytą laisvalaikį skiria fotografijai / Anicetas Pranskūnas // Kelio žmonės, 2008, gruodis (nr. 3.), p. 6.


RUPINSKIENĖ, Dalina. Prieš asmeninį jubiliejų – knyga apie Viešintų krašto praeitį ir dabartį/ Dalina Rupinskienė // Šilelis, 2011, kovo 25, p. 10.


ŠULCIENĖ, Nida. Tėvų palikimas – knygoms apie gimtinę/ Nida Šulcienė: [apie Tautvilio Užo knygos „Iš širdies – viešintiškiai“ pristatymą Kupiškio viešojoje bibliotekoje] // Kupiškėnų mintys, 2011, gegužės 7, p. 3.


TAVORIENĖ, Vida. Viešintų miestelio gyventojai mėgsta puošti savo sodybas // Valstiečių laikraštis, 2011, liepos 9, p. 31.


TAVORIENĖ, Vida. Viešintų miestelį garsina sodybos ir kraštotyrininkai // Gimtasis kraštas, birželio 10-17 (nr. 23 ), p. 8.


UŽA, Tautvilis. Iš širdies – viešintiškiai / Tautvilis Uža. – Vilnius : [AB „ Spauda“], 2010. – 296 p.


UŽA, Tautvilis. Per džiaugsmo ašaras akis bado problemos [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2011 m. lapkričio 14 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.anyksta.lt/index.php?m=1&s=19226&page=


UŽA, Tautvilis. Viešintose džiaugsmo ašaros ir... problemos// Šilelis, 2011, lapkričio 11, p. 10.

UŽA, Tautvilis. Viešintiškių pražydinta žemė / Tautvilis Uža.– Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2008.– 160 p.


VILČINSKIENĖ, Regina. Susitikimas su Tautviliu Uža [interaktyvus], Kupiškis, 2011 [žiūrėta 2011 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą:
http://kupvb.skaityki.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=505:susitikimas-su-tautviliu-ua&amp;catid=1:bendros&amp;Itemid=1


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ