Ukmergė. REZISTENCIJA:Dainos galia

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnį



Įvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)


Gintautas Stankaitis


Tremiami i Sibirą ar vežami sunaikinti, uždaryti gyvuliniuose vagonuose, saugomi ginkluotų svetimšalių karių su šunimis, lietuviai priešinosi prievartai įvairiais būdais. Vienas iš tokių — dainos ir giesmės. Tyliau ir garsiau aidėjo iš vagonų: „Marija, Marija, palengvink vergiją, išgelbėk nuo priešo baisaus..." Tremtiniams ir bebuvo likusi teisė ir galimybė priešintis gal tik giesme.


Štai Dzūkijoje atsirado tokia pokario daina (tekstą padeklamavo DanutėG.): NKVD, ko taip dažnai Mano bakūžę tu lankai? Ar ašarota aš tau graži, Kad mano kraitį grobi, veži:


Močiutės plonas drobeles, Sesutės austas juosteles, Mano pačios rankų darbų, — Grobi, veži ruselėms dovanų...


Tautos daina — tautos gyvenimo veidrodis. Joje — tautos tiesa. Ši daina juk rodo, ką plėšia, kas grobia. Aiškėja plėšikų tautybė, kam vežamos priplėštos dovanos. Juk kokios tautos kalba kalbėjo plėšikas, ta tauta ir kaltinama. Taip Stalino auklėtiniai apteršė lietuvių akyse garbingos rusų tautos vardą. Deja, neostalinistai-jedinstvenininkai šito nesupranta...


Tokių dainuojančių kaimo moterėlių banditėmis nepavadinsi, nors ir besipriešinantis daina yra rezistentas. Tokias ir panašias dainas dainavo pokario Lietuvos kaimuose visur. (Jonaviškis V. Jonušis jau yra surinkęs apie 200 dainų). Tų dainų plitimas rodė rezistencijos jėgą, užmojį, rėmusių ją ir prijautusiųjų jai skaičių atspindėjo rezistentų siekimus ir idėjas. Ir jeigu miškuose buvo ginkluota rezistencija, kaimuose ji viešpatavo dainuojanti: kaimas neturėjo šautuvų, bet turėjo jokių NKVD, KGB ne nesunaikinamą ginklą - dainas.


Dabar pabudusi tauta vėl dainuoja. Pasipriešinimas smurtui, savivalei netiesai ir neteisei bei viršūnių korupcijai tęsiasi...