Ukmergė: Brolijos narius vienija tragiški Sausio 13-osos įvykiai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)

Arvydas Pėšina.2006.


Prieš penkiolika metų nerimo ir vilties kupina Lietuva buvo pasiryžusi apginti savo neseniai atkurtą nepriklausomybę. Tauta, jausdama grėsmę iš Rytų, susitelkė kovai. Dieną naktį prie Parlamento, tuometinio Radijo ir televizijos komiteto, Televizijos bokšto žmonės budėjo ir tikėjosi, kad tuometinės Sovietų Sąjungos kariuomenė neišdrįs pulti. Tačiau įvyko kitaip. Nerimo ir vilties kulminacija - sausio 13-osios naktis. Lietuvoje tebesanti svetimos valstybės kariuomenė šturmavo Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Keturiolika žuvusių, šimtai sužeistų - tokia apgintos laisvės kaina. Tarp sužeistųjų buvo ir ukmergiškių.


Tragiškų įvykių atspindys - Sausio 13-osios brolija. Brolijos Ukmergės skyriaus vadovė Nijolė Kaselienė pasakojo, kad jų organizacijai priklauso 204 nariai, aktyviai dalyvavę ginant šalies nepriklausomybę. Tarp jų Vyčio kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osos atminimo medaliu apdovanotas Vitoldas Mulevičius, Sausio 13-osios medaliais apdovanoti, nukentėję sausio įvykių metu - Rimas Aukštuolis, Vida Kaselienė, Birutė Tiškevičienė. Medaliais apdovanoti ir aktyviai dalyvavę to meto įvykiuose - Juozas Čereška, Jonas Klevinskas, Genovaitė Grigaliūnienė. Krašto apsaugos ministerija Sausio 13-osios medaliais apdovanojo Stasį Kinertą, Vidmantą Leščių, Vincą Stankevičių.


Brolijos nariai dalyvauja įvairiuose renginiuose: kasmet bėga Sausio 13-ajai skirtuose krosuose, praėjusių metų lapkritį Brolijos nariai kartu su jaunimu Vilniuje, prie Televizijos bokšto, sodino ąžuoliukų giraitę. Atgimusią vienybę simbolizuojančioje giraitėje augs ir ukmergiškių pasodintas ąžuoliukas.


N.Kaselienės sakė, kad Sausio 13-oji brolijos nariams - laisvės gynimo simbolis. Tuomet visi stovėjo grieš ginklus plikomis rankomis. Šiais laikais nemažai žmonių nusivylė nepriklausomybe, tačiau tarp stovėjusių prie Televizijos bokšto ar Radijo ir televizijos komiteto, nusivylusių nepriklausomybe nėra.


Užaugo nauja karta, nemačiusi ir nepatyrusi tragiškų įvykių. Jaunimas ne visada gali teisingai įvertinti to meto įvykius, jų reikšmę tautai.

N.Kaselienės nuomone, daugiau dėmesio reiktų skirti jaunosios kartos švietimui, nuvežti vaikus į Vilnių, Antakalnio kapinėse prie paminklų uždegti žvakutes, aplankyti Televizijos bokštą.