Ukmergė: Liekame laukimu sotūs

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4 / 5 (8 balsai)

Vincas Lukša.1990.


Rieda pakalnėn pedagoginių atostogų vasara, panaši, deja, į ankstesnesne per ilga, darbų kupina, rugsėjį atvedanti {kartu su pereinamuoju švietimo laikotarpiu}. Spėjama, kad tas pereinamasis bus 3-4 metų ilgumo ir ne lengvesnis, negu praėję mokslo metai. Nelinksmas mintis rugpjūčio kely mokytojams sukelia kultūrai skirtų lėšų apkarpymas Respublikoje, kai neseniai švietimas ir kultūra vieną šeimą sukūrė,-tik kažin, ar iš meilės. Netaiso nuotaikos mokytojams ir kainų kilimo girdėtos ir dar išgirsimos žinios, mokytojų uždarbiui nepakilus. Ir ateinantiems mokslo metams lieka klausimų, į kuriuos mokytojams atsakyti bus nelengva. Sunku bus mokiniams paaiškinti, kodėl sąjūdietiškų deputatų Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje dauguma vienu iš pirmųjų klausimų aptarė deputatų materialinį aprūpinimą, paskirdami sau solidžias algas, arba kodėl poetas Justinas Marcinkevičius, daugelio laikomas Lietuvos sąžine, paliko sąjūdį. Bus proga naujaisiais mokslo metais mokytojams kartu su moksleiviais padiskutuoti ir apie tai, ar visus žmones gadina valdžios troškimas ir aukštesnės ar žemesnės vadovaujančios pareigos.


Šiaip jau mokykla į naująjį rugsėjį ateina su mažai pakitusiu pedagogų kolektyvu: vietoje išėjusios iš mokyklos Lionės Jankeliūnienės dirbs grįžusi po pertraukos Birutė Karietienė, o mokyti matematikos ateina buvusi mokyklos auklėtinė. Nuoširdžiausia bendradarbių padėka išeinančiai, geriausi palinkėjimai naujai ateinančiai.


Mokytojus kažkiek džiugina tai, kad turėsime tris paralelines klases-6, 7, 8, nes, esant klasėje daugiau kaip 24 moksleiviams, ji dalinama į paralelines. Mažėjant klasėms, kart išauga mokytojų ir moksleivių atsakomybė. Nuo ateinančio rugsėjo moksleivių žinių vertinimas pilnai atitiks jų žinias. Didėja moksleivių atsakomybė už savo darbą, jo rezultatus, elgesį, šeimininkiškumą.


Mokyklos remonto rūpesčiai, ruošiant ją naujiems mokslo metams, kol kas išliko tokie patys dideli, kaip ir anksčiau. Tai geriausiai žino tie, kam teko ir šią vasarą mokyklos remonto kryžių nešti. Mokyklos ūkinių darbų palengvėjimas-vis dar lieka ateities svajone, kurios išsipildymą, matyt, bus atitolinusi blokada.


Žodžiu, atkuriamos tautinės mokyklos materialiniai pamatai išliko nepakitę. Tai pedagogų nedžiugina. Vis dar ateity lieka reali mokytojų atestacija, jų darbo apmokėjimas pagal kokybę, pedagoginę kvalifikaciją, rezultatus,-gal tik jau netolimoj ateity.