Ukmergė: Suliepsnos laužai Juodojo kaspino dieną

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (14 balsai)

GIMTOJI ŽEMĖ, 1990 m. rugpjūčio 22 d.Prieš 51 metus, 1939 metų rugpjūčio 23 dieną, du didžiausi nusikaltėliai – fašizmas ir komunizmas – susitarė pasidalinti Pabaltijo valstybių ir Lenkijos žemes. Tą dieną Hitlerio ir Stalino pavedimu Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašė paktą bendriems veiksmams, kurie atnešė neapsakomožiaurumo pasaulinį karą ir didžiausią žmonijos istorijoje tragediją.


Rugpjūčio 23-oji pasiliko žmonių sąmonėje Juodojo kaspino dienos pavadinimu. Praėjus pusei amžiaus, daugelis pasaulio valstybių užgydė karo žaizdas, tautos gyvena laisvai ir pasiturinčiai. Tik Rytų Europoje, kurią iki šiol niokojo komunistinis imperializmas, karo padariniai kaip užgesusio vulkano dar karšta lava tebedegina gamtą ir žmones. Pavergtoms Pabaltijo tautoms antrasis pasaulinis karas dar nesibaigė, todėl mes turime dar kartą įvertinti mūsų tragišką padėtį, visi kartu išmąstyti mūsų viltis ir mintis apie Lietuvos ir visos pavergtos Baltijos ateitį. Pernai išėję į Baltijos kelią, mes atėjome į tokią situaciją, kai turime atsiręžti į Europą. Per tuos metus matėme daug tokių įvykių, kurių ne visi skeptikai galėjo tikėtis. Griuvo Berlyno siena, kurios gėda per amžius degins dvidešimtojo amžiaus istoriją. Susijungė vokiečių tauta. Europos rytuose žlugo komunistiniai režimai, o jų vadeivos už sunkius nusikaltimus teisiami ir net mirtimi baudžiami. Sovietų imperijos pavergtos tautos reikalauja laisvės. Visur griaunami komunizmo stabai. Rusijos miestuose žmonės reikalauja paskelbti komunistų partiją nusikaltėle prieš žmoniją, teisti už siaubingus nusikaltimus, padarytus Rusijai ir kitoms užgrobtoms tautoms per 73 metus trukusį beprotišką eksperimentą su šimtais milijonų žmonių.


Šiandien mes matome sparčiai griūvančios imperijos padarinius, bet netolimoje ateityje sunku numatyti tas nelaimes, sukeltas griūvančio milžino zonoje. Todėl privalome susitelkti visi kartu iki vieno ir kaip galima toliau pasitraukti nuo kalėjimo sienų skeveldrų. Mūsų kelias – atgal į Europą, iš kurios mes buvome smurtu išplėšti.


Mes kviečiame visus su dideliu atsakomybės jausmu dalyvauti Europos savaitės akcijoje.


Pirmasis šios akcijos renginys – Europos kelias – vyks prie Lazdijų muitinės. Rugpjūčio 22 – 24 dienomis vieno kilometro atstumu nuo valstybių sienos rengiama Lietuvos stovykla, kur susirinks žmonės iš visos Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, kitų valstybių. Tuo pačiu metu kitoje sienos pusėje, Lenkijos teritorijoje, taip pat visiškai arti mūsų rinksis iš Europos ir viso pasaulio geros valios žmonės, kurie supranta mūsų siekius ir nori padėti mums grįžti į laisvąjį pasaulį. Šią Europos stovyklą organizuoti mums padeda Lenkijos Solidarumas. Stovyklos atidaromos rugpjūčio 22 dieną 14 valandą.


Rugpjūčio 23 dieną 12 valandą pasitinkami pirmieji svečiai iš Europos, kurie ateis per valstybinę sieną ties Lazdijų muitine.


15 valandą laikomos šv. Mišios už Lietuvos laisvę. 18 valandą – manifestacija Europos kelias. Mes reikalausime, kad nuo šios dienos Lietuvos vyriausybei būtų grąžinta vartų į pasaulį kontrolė, kurią dabar vykdo okupacinė kariuomenė. Mes reikalausime, kad mūsų nepriklausomybės klausimas būtų svarstomas Helsinkio proceso Paryžiaus konferencijoje, kuri netrukus turi prasidėti. Tuos ir kitus mūsų reikalavimus remia visas pasaulis, todėl rugpjūčio 23 dieną mes pradedame visame pasaulyje parašų rinkimo akciją po tekstu, kuriame išdėstyti mūsų reikalavimai. Pagrindinis akcentas turi pabrėžti mūsų nerimą, mūsų suvokimą to pavojaus, kuris dabar gresia mūsų nepriklausomybei. Kaip nerimo ir pavojaus supratimo simbolis bus uždegami laužai.


Estijoje laužai suliepsnos rugpjūčio 23 dieną 19.30 val., Latvijoje – 19.45 val.


Lazdijuose ir visoje Lietuvoje laužų liepsna nušvis 20 valandą. Aptarsime savo siekius, savo padėtį ir pavojus, išskysime savo ryžtą ir degančias viltis.


Visi ukmergiškiai, kurie negalėsime nuvykti į stovyklą prie Lazdijų, tą vakarą renkamės prie laužo Šventosios pakrantėje ties Kauno gatve, kur buvo švenčiamos Joninės.


Senovės Lietuvoje, kai dar amžina ugnis ruseno, laužų liepsna skelbdavo artėjantį pavojų.


Rugpjūčio 25 d. 20 valandą Vilniuje, Kalnų parke, pradedama linksma europietiška vakaronė. Čia nebus politikuojama, ir mes parodysime savo sugrįžimą į Europą, mokėdami linksmintis.


Rugpjūčio 26 dieną netoli Molėtų, prie Mokslų Akademijos Kaldinių observatorijos, rengiama politinių diskusijų stovykla. Tematika buvo skelbta „Atgimimo“ laikraštyje. Tai turėtų būti neformalių, labai laisvų, suprantančių žmonių pasikalbėjimai, kurie padės nuomonių suartėjimui. Čia dalyvaus žmonės iš Pabaltijo, iš pavergtos Rusijos ir iš laisvosios Europos, iš viso pasaulio. Norintieji dalyvauti diskusijų stovykloje kviečiami registruotis Vilniuje, Sąjūdžio būstinėje.


LIETUVOS SĄJŪDŽIO UKMERGĖS TARYBA

LIETUVOS TREMTINIŲ SĄJUNGOS

UKMERGĖS TARYBA