Utena. Sąjūdžio rėmimo grupių kūrimas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (772 balsai)

Balys Juodzevičius


1988 metų rudenį prasideda masinis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio grupių kūrimas, o į steigiamuosius susirinkimus vyksta LPS rajono iniciatyvinės grupės nariai.


1988 11 27 17 valandą skelbiamas LPS steigiamasis susirinkimas Laboratorinių elektros krosnių amykloje. Atsakinga paskiriama ten dirbusi Valė Gimbutienė.

1988 11 03 16 val. įvyksta steigiamasis susirinkimas Šiaudiniuose.

1988 11 04 17 val. LPS steigiamasis Miškų ūkyje. Ats. S. Alekna.

1988 11 10 18 val. LPS steigiamasis susirinkimas Ryšių mazge.

1988 11 10 18 val. LPS steigiamasis susirinkimas RSO.

1988 11 16 susitikimas su Antalgės tarybinio ūkio darbininkais ir LPS grupės kūrimas.

1988 11 16 18.30 val. LPS ir partijų susirinkimas Buitiniame kombinate.

1988 11 17 8.15 val. įkuriama LPS grupė Melioracijos statybos montavimo valdyboj.

1988 11 17 18 val. įvyko LPS steigiamasis susirinkimas Pieno kombinate.

1988 11 24 14 val. su Sąjūdžio tikslais supažindinami Politechnikumo moksleiviai.

1988 11 24 LPS grupę padėti įkurti Remonto mechaninėje gamykloje prašo Oentas.

1988 12 13 18 val. LPS grupės steigiamasis susirinkimas Autotransporto įmonėje.

1989 01 18 LPS grupė sudaroma Alaus kombinate.

1989 01 27 17.30 val. LPS rėmimo grupė įkuriama Šilumos tinkluose.

1989 02 03 19.30 val. LPS grupė įkuriama Vyžuonose (kultūros namuose) ir t. t.


1989 metų pavasarį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Utenos iniciatyvinė grupė įmonėse, ūkiuose, gyvenvietėse vėl kuria Sąjūdžio rėmimo grupes. Iniciatyvą rodo patys gyventojai. Sąjūdis tik siunčia žmones, kad paaiškintų judėjimo tikslus, išklausytų žmonių rūpesčius.


1989 05 04 įkurta Utenos miesto medikų LPS rėmimo grupė. Įstojo 19 žmonių. Taryba: J. Palskienė, J. Giedraitienė, M. Savickienė, N. Volungevičienė, P. Klusas, R. Leipus...

1989 05 10sudaryta Saldutiškio LPS rėmimo grupė su 12 žmonių. Taryba: K. Kostygovas, D. Lukoševičienė, M. Janavičienė, V. Klimašauskas, M. Dulkytė.

1989 05 30 sudaryta rėmimo grupė Utenos rajoninėje statybos organizacijoje (RSO), įstojo 22 nariai. Taryba: V. Norkūnas, P. Galiauskas, D. Rasevičienė, V. Čepas, J. Bikelis, M. Rūkštelė.

1989 06 16 rėmimo grupė sudaryta Utenos specializuoto tresto gamybinio technologinio komplektavimo valdyboje iš 12 žmonių. Taryba: P. Medeiša, K. Čereška, N. Mickuvienė.

1989 10 31 LPS rėmimo grupė Tauragnuose sudaryta iš 9 žmonių: J. Gimbutis, A. Pošiūnas, A. Grigonis, J. Kalinskas...

1989 11 15 LPS rėmimo grupė Utenos miškų ūkyje sudaryta iš 16 žmonių: S. Alekna, P. Kaziūnas, S. Kvedaras, M. Rudokas, A. Kaukėnas...

1989 11 15 LPS rėmimo grupė iš 15 žmonių sudaryta Utenos mėsos kombinato SRG: V. Savickas, R. Purvinskas.

1990 05 16 prieš Sąjūdžio rajoninę konferenciją Utenos rajone jau buvo užsiregistravusios 52 Sąjūdžio rėmimo grupės. Į konferenciją buvo deleguota 90 atstovų, bet dėl kažkokių kliūčių dalyvavo ne visi. Užsirašė konferencijoje 42 grupės su 79 atstovais.

Sudaryta rėmimo grupių ir mokyklose: 2 grupės Utenos T. Tilvyčio vid. mokykloje (mokinių ir mokytojų,– ats. E. Norkūnienė ir S. Galiauskaitė), Pagalbinėje mokykloje internate (ats. A. Dilytė), Utenos IV, V, VI vidurinėse mokyklose (ats. P. Panavas, R. Sliesoriūnienė, S. Balčiūnienė), Medicinos mokykloje (ats. D. Vitkus), Profesinėje technikos mokykloje (ats. A. Šimonėlis), Jaunųjų technikų stotyje (A. Trinkūnas).

Rėmimo grupės atsirado Laboratorinių krosnių gamykloje (V. Gimbutienė), Trikotažo fabrike (A. Šalna), G/s „Spalis“ Utenos ceche (A. Paurys), Naftos produktų tiekimo įmonėje (V. Zabarauskas), Melioracijos statybos ir montavimo valdyboj (A. Sudnius), Remonto mechaninėj gamykloj (E. Šereika), Kaimo mechanizuotoj kolonoj (D. Stakauskienė), Elektros tinkluose (N. Žiedas), Rajoninėje statybos organizacijoje (P. Galiauskas), KMK-23 (R. Dijokas) ir kt.

Rėmimo grupių atsirado ir kaimuose: Pakalnių kol.(R. Žygelis), Naujasodžio kol. (P. Juodelė), „Lenino keliu“(V. Adomėnas), „Už taiką“ kol.(R. Šimonėlienė), Sudeikių kol.(J. Šimonėlis), T. Tilvyčio kol.(A. Umbrasas), Biliakiemio kol. (J. Kunigėlis), „Gegužės I-osios“ kol. (B. Čerškus), Saldutiškio taryb. ūkis (V. Klimašauskas)...

Tiek LPS Utenos iniciatyvinė grupė, tiek rėmimo grupės dirbo visuomeniniais pagrindais, dalis jų nunyko, nes ne visiems užteko jėgų ir patyrimo joms vadovauti. Vis dėlto kai kur tose grupėse atsirado ir aktyvesnių žmonių, kurie padėjo plėsti LPS įtaką, drąsino žmones vaduotis iš komunistų baimės.

Plečiantis Sąjūdžio veiklai, visuomeniniais pagrindais dirbantys žmonės darbo valandomis negalėjo aptarnauti interesantų, nes reikėjo dirbti tiesioginį darbą. Kur ir į ką turėjo kreiptis žmogus, atvykęs su reikalais į Sąjūdį? Nebuvo nei aiškaus centro, nei atsakingo žmogaus ryšiams su Vilniumi. LPS Utenos rajono taryba LPS sekretoriatui pasiūlė jauną, bet mažai kam žinomą Kastytį Kostygovą iš Saldutiškio. Buvo daugybė reikalų ir visokių darbų, bet K. Kostygovas tais reikalais beveik nesirūpino, darbe retai pasirodydavo. Jo darbas buvo keliskart svarstomas Sąjūdžio tarybos posėdžiuos (1989 spalio 4, 10 11), kreiptasi į LPS sekretoriatą, LPS seimo tarybą ir tik per didelius vargus to (ne)atsakingo sekretoriaus atsikratyta.