Valavičių kryžiaus atgimimas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (23 balsai)

Valavičių kaimo kryžius

(fotografavo L. Stankvičienė)


Senasis Valavičių kaimo kryžius stovėjo alyvų krūmuose ties Pačkauskų kiemo įvažiavimu. Jį buvo pastatę kaimo ,,pavasarininkai“.

Vėliau, tarybiniais laikais, kaip ir dauguma lietuviškų paminklų, šis kryžius nunyko.

Per Lietuvą nuvilnijus atgimimo bangai, būreliui patriotiškiausiai nusiteikusių kaimo gyventojų kilo idėja atstatyti seną, sudūlėjusį kryžių.

1989m. vasario 16d. šią idėją įgyvendinti ėmėsi Kazys Kučinskas. Ąžuolą kryžiui statyti padovanojo Kazys Šatas. O pats Kazys Kučinskas ėmėsi staliaus darbo. Kryžių drožinėjo ornamentais, išskobė metus, kuriais kryžius buvo pastatytas pirmą kartą – 1898-uosius.

Kryžiui pastatyti pagalbos ranką ištiesė tuometinis Kolūkio pirmininkas E. Radzevičius. Tvorelę (medinę) padėjo aptverti daugelis kaimo vyrų, kai kas prisidėjo pinigine auka. Altorėlį su Marija statulėle padovanojo Albinas Kučinskas.

Aplinką visada prižiūrėjo E. ir B. Pačkauskai. 1989m. rugsėjo mėn. įvyko iškilmingas kryžiaus pašventinimas. Šventino kunigas Juozas Gražulis. Daugelis kaimo žmonių meldėsi, giedojo, vaikai deklamavo eiles ir šoko.

Kiekvieną gegužę prie kryžiaus vyksta gegužinės pamaldos ir kaimo mišios. Kryžius tapo dvasinio atgimimo, susiėjimo, tikėjimo liudijimo vieta.


Valavičių kaimo bibliotekininkė - Lilija Stankevičienė