Vanda Kinderytė - Budrienė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,2 / 5 (71 balsai)
„Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas“ (V.Hugo) Kurtuvėnų krašte nemažai iškilių asmenybių. Mokytoja VANDA KINDERYTĖ- BUDRIENĖ, gimusi vaizdingoje Aukštaitijoje, bet daug metų dirbusi Kurtuvėnų mokykloje ir gyvenusi Kurtuvėnuose pamilo šį gražiais gamtovaizdžiais turtingą kraštą. Mokytojaudama Kurtuvėnuose ji parašė pirmą eilėraščių rinkinį „Per vėdrynus“(1994m.Vilnius, Sietuva):

RUDUO KURTUVĖNUOSE „Įsisupo rudenio skara Susimąstę pakelės beržai... Pasakyk, kur mano Kurtuva? Gal pavirto gintaro lašais?“ Ji nutilo amžių glūdumoj, Taip, kaip viskas praeity nutyla... Tik mažutėje šilų lomoj Kurtuvėnai – jau nauji – iškyla.“ Ar ruduo nuspalvina laukus, Ar pavasaris upeliais rangos – Šis kampelis visada jaukus, Tartum šiltos motinėlės rankos... „Aš visą laiką gyvenau tarsi pasakų pasaulyje. Gamta ir daiktai man buvo gyvi. Kalbėdavausi su medžiais, gėlėmis, vabalėliais, gyvulėliais...Norisi gyventi taip visą gyvenimą, kasdien atrandant pušynų, laukų, pievų, žvėrių, paukščių begalinio pasaulio ryšį tarpusavyje ir su žmogumi. Norisi jo supratimą, perėjusį per savo jausmus, bei mintis, padovanoti skaitytojui.“ V.Kinderytė-Budrienė

MANO MIESTELIS Kai tylūs vakarai miestelį migdo, Širdis iš ilgesio kažko nerimsta. Norėtųs čia per amžius pasilikti, Kur mano rūpesčiai ir mano dainos gimsta.

Kiekvienas miško medis aprasojęs, Kiekvienas kauburėlis-kūdikis širdies. Tavim aš gyvenu, tau dirbu ir tavim alsuoju Ir prie tavęs man gera prisiliest...

Čia senas parkas- praeities žiupsnelis- Gilios garbingosios grafų gadynės. Čia veda ateityn visi keliai takeliai Kur mano dienos, mano rytmečiai auksiniai.

Čia vakarais mėlynė tvenkiniuos sutviska Ir supas pasakiškas sodas vandeny. Už tavo grožį atiduočiau viską, Nes tu širdy kaip saulė gyveni.

Vėliau - surinko ir užrašė padavimus apie Kurtuvėnus - „Kurtuvėnų pasakos ir padavimai“ (1996m. Vilnius, Sietuva). Vanda Kinderytė- Budrienė kurtuvėniškius džiugino, nors jau buvo išvykusi iš Kurtuvėnų . Už poros metų išleido eilėraščių rinkinį „Šviesūs bokštai“, vėliau „Apyaušrių žiedai“, “Paskutinis puslapis“ (romanas),“eilėraščių rinkinį „Bočių žemėj šventoj“, „Samis vaiduoklių šalyje“(pasakos), „Vėtrungė“ (istorinis romanas), Paskutiniame eilėraščių rinkinyje „Meilės laiškai Tau“ poetė eilėraščiuose išgyvena gamtos ryšį su žmogumi, artimo žmogaus netektį: „Meilė amžina, kaip amžinas dangus – Ji nugali net mirtį Te mūsų žemėj šitas jausmas šventas bus – Tik reikia širdimi pamilti“. „Tie laiškai tegu liks Mūsų meilės versmė Ir skambės amžinai Tyro jausmo giesmėj...“


Šaltiniai: Vanda Kinderytė – Budrienė Meilės laiškai Tau., Vilnius, 2007m.,Per vėdrynus.1994m.,Vilnius, Sietuva.; Šviesūs bokštai. Vilnius, Sietuva.,1998m.Foto-http://www. Kurtuva.lt/photo – kurtuvenai.


Paruošė Irena Pluščiauskienė