Varsna

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,6 / 5 (88 balsai)

Kėdainių literatų klubą "Varsna"pristato bibliotekininkė, klubo įkūrėja ir pirmininkė Genė Augaitė-Sereikienė.

Varsniečiai prie M.Daukšos ąžuolo Babėnuose.


UŽRAŠYTI LAIMĘ (Literatų klubas prie bibliotekos)

Kūrėjo valia apdainuoti žmogaus gyvenimą, dovanoti jam saulėtekį, suskaičiuoti kiekvieno ašaras, uždengti širdies sopulius, įprasminti jo būtį, kad žmogaus gyvenimas lyg amžinas saulėtekis kiltų virš rūpesčių , skubėjimo, viršum kasdienybės. Ta Kūrėjo dovana žmogui yra kūryba.

Klubo įkūrimas

1998m. balandžio 14 Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filiale “LIEPA” vykęs renginys ”Aš gyvas,-sako Dievas, žemė, žmogus“, regis niekuo nesiskyrė nuo daugelio renginių, vykstančių šioje bibliotekoje. Žinoma, džiugino pats Prisikėlimo laikotarpis, kada norisi būti geresniam, atleisti, pamatyti ką nors gražaus kito širdyje, pasakyti gerą žodį, pakilti virš nepriteklių ir nesantaikos. Ar tai geba poezija, poetiška žmogaus siela? Tai buvo nedrąsūs literatų bandymai .Eilėraščius skaitė iš padrikų popieriaus lapų, albumėlių, bet klausytojams patiko“ jie mums netgi plojo“, literatai dalijosi įspūdžiais po renginio.Praėjus dešimčiai metų dabar tos akimirkos prisimintinos, jos tokios šventos išliko. Tądien šioje bibliotekoje buvo įkurtas rašančiųjų klubas “VARSNA” (žemės plotas, pirmojo klubo pirmininko Vitolio Laumakio įvardintas). Dailininkė Aušra Paulauskienė sukūrė klubui exlibrį.Laimingi esame, galėdami prisiglausti prie galingo lietuvių raštijos pradininko Mikalojaus Daukšos ąžuolo, jo šakų pavėsyje subrandinti mintį, kaskart, sužydus pienėms, rašytojo Juozo Paukštelio sodyboje skaityti posmus, pabūti rimtyje istorinėse rajono vietose, Šateiniuose, poeto Česlovo Milošo gimtinėje prakalbinti ISSĄ. Amžininkai tai tarsi mūsų nebylūs mokytojai, negali nejausti jų buvimo ne tik šlamančiuose knygų lapuose, bet ir jų sodybų augalėliuose, išgirsti jų pėdas žolėje arba atsidūsėjimą seno suolelio ainių rankų liesto.

Jau praėjo dešimtmetis, laikas skaičiuoja vienuoliktuosius. Daugelis išleido savo leidinukus, kiti turi galimybę savo kūrybą publikuoti laikraštyje”Rinkos aikštė”, kur puslapį rengia Genovaitė Žukauskaitė.

Renginiai ir knygos

Paberžėje, dėka kunigo, poeto Skaidriaus Kandratavičiaus rengiamų poezijos pavasarių literatai turi galimybę dalyvauti literatūriniuose skaitymuose kartu su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais. Klube yra ne tik rašančių, bet ir muzikuojančių (Laima Žilytė).Varsniečiai yra surengę sakralinių, muzikinių, poezijos valandėlių bibliotekose, kitose miesto kultūros įstaigose, netgi bažnyčiose, Šv. Juozapo, Šiluvos šventoriuose, Paberžėje. Renginiai atsispindi rajono laikraščiuose apie juos rašo žurnalistė, poetė Zita Zokaitytė. 2001 m. rėmėjams, rajono savivaldybei, dailininkui Algiui Augustaičiui, Jonui Varnui padedant buvo išleistas Kėdainių literatų klubo “Varsna” kūrybos almanachas „Varsna”(Ramutės Šukienės leidykla).Leidinys su literatų kūryba, nuotraukomis, biografijomis.


Kėdainių literatų klubo „Varsna“ pirmojo kūrybos almanacho viršelis.

Dailininkas Algis Augustaitis


2008 metais padedant rajono savivaldybei bei viešajai įstaigai “Kauno televizija”, sudarius Genovaitei Žukauskaitei ir šių eilučių autorei, redagavus Aleksui Dabulskiui, viršeliui panaudojus Vydo Bečelio nuotrauką, sudėjus klubiečių eilėraščius buvo išleista knyga “Dedikacijos Kėdainių kraštui“.

Eilėraščiuose atsispindi Kėdainių rajono vietovės, žmonės,istoriniai krašto įvykiai, gamtos grožis. Knygos įžangoje Kėdainių rajono savivaldybės merė Nijolė Naujokienė rašo: "Sutinku, valstybė prislėgta strateginių tikslų, egzistencinių rūpesčių.Tačiau kaip per vėjų siūbuojamą mišką nebematome medžio, ar ne taip per amžinai pramogų alkaną minią nebeįžvelgiame kitokių poreikių žmogaus? Ypač- kultūros žmogaus, dvasinių vertybių kūrėjo, kurį kitos tautos linkę laikyti nacionaliniu turtu..."

Klubiečiai savo leidinius mielai dovanoja rajono bibliotekoms, papildo kraštotyros skyrelį. Literatai laimingi radę atsaką skaitytojų širdyse Trisdešimt esančių klube literatų tai tik dalis rašančių ,rajone jų yra daug daugiau. Kėdainiai literatūrinis kraštas. Kada žmonės nepatenkinti kaimynais, gyvenimu, lietumi, niūria diena, literatams tereikia paimti popieriaus lapą, susirasti plunksną, tą pačią plunksną, Sekminių dieną nukritusią prie kojų ir užrašyti džiaugsmą, laimę, svajonę, viltį.

Literatų kūrybos eilutės

Tu ateik ir ilgam pasiliki, Nesakyk, kad ilgam negaliu, Nesakyk, kad tas laikas ne mūsų, Nesakyk,kad sušalus žiema.

                Ramutė Bechtereva

Tavo lauko gėlė- tai simbolis meilės, Vėjo dvelksmas-tavo širdies švelnumas, Rugio varpa- tavo žemės dosnumas...

                Nijolė kulnickienė

Tiek daug kelių danguje, o aš jame širdies atspaudo ieškau...

                Genė Sereikienė

Eilėraštis tai minties strėlė į gyvenimą...

                Genovaitė Žukauskaitė

Kiek daug žmonių Tėvynę myli, ne aikštėse, ne sumaišty...

                Rasa Stankevičienė

Kad tik spalvų neprarasčiau, kad tik neišbluktum Tėvyne.

                Vitolis Laumakys

Graži esi Tėvyne,nebesurasti žodžių, su tais beržais Sekminių, linguojančiais prie sodžių.

                Romualdas Kasmauskas

Kiekvienas eina savo brandos keliu.Kiekvieno savas žydėjimo metas.

                 Vitalija Minialgaitė

Kai eini senamiesčio gatvelėm, pajunti senovės pulsą ir godas.

                 Janina Brokevičienė

Širdis bus lengva, laiminga- Kaip pasagėlė. Kas gi ten rytą, švintant, saulę pakėlė?

                 Zita Zokaitytė

Taip norėtusi iš naujo pasodinti sodą...

                 Aleksandra Žaltauskaitė- Pacaitienė

Mielas Dieve, pabūkim dviese, aš bandysiu surast save...

                 Laima Žilytė

Glostau galvelę pavargusiai smilgai...

                 Marija Kazakevičienė

ak paberžė mana fabergė iš lažų susilažinta liaudis

                 Kun.Skaidrius Kandratavičius