Viešintų krašto šviesuolis pagerbtas tarp Vilniaus bibliofilų

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (152 balsai)


Viešintų krašto bibliofilas, kraštotyrininkas Algimantas Bekenis dalyvavo Martyno Mažvydo bibliofilų klubo renginyje. Paprašytas pasidalinti įspūdžiais Algimantas prisipažino, kad jam tai buvo didelė staigmena, netikėtumas. Papasakoti apie savo asmeninę biblioteką jį pakvietė Bibliofilų klubo pirmininkė dr. Inga Liepaitė. Kartu su knygos mylėtoju A. Bekeniu renginyje dalyvavo Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas. Jis renginyje pristatė Muziejuje saugomą rašytojo A. Vienuolio-Žukausko biblioteką ir pastarųjų dviejų dešimtmečių Muziejaus parengtus leidinius, kuriuos vakaro metu buvo galima įsigyti.
Anykštėnai pagerbti gausiame Vilniaus bibliofilų būryje. Renginyje dalyvavo buvusi Vilniaus universiteto bibliotekos ilgametė direktorė Birutė Butkevičienė, prof. Vladas Žukas, prof. Libertas Klimka, doc. Alma Braziūnienė, doc. Jurgis Stašaitis, doc. Žiedūnė Zaveckienė, garsus bibliofilas Gintautas Trumpis,  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dokt. Tomas Petreikis, klubo sekretorė Vaida Jankauskaitė, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja Nijolė Šulgienė ir Retų spaudinių skyriaus bibliotekininkas Evaldas Grigonis, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė, Romualdas Beniušis, Gintaras Andrijauskas, ilgamečiai klubo nariai: Albinas Vaičiūnas, Algimantas Jucevičius, Algimantas Gudonis ir kiti knygos mylėtojai.Pasak Algimanto, jam buvo nepaprasta šventė, nes kelionės pradžioje jis dalyvavo ir ekskursijoje po Vilniaus universiteto biblioteką, kurioje apžiūrėjo P. Smuglevičiaus ir Baltąją sales, be to, turėjo galimybę pavaikštinėti ant bibliotekos stogo, aplankė Šv. Jonų bažnyčią, pakilo apie 200 medinių laiptelių į Varpinės apžvalgos aikštelę, grožėjosi Vilniaus miesto panorama.


„Nuo Vilniaus universiteto bibliotekos stogų mačiau Gedimino pilį, Trijų kryžių kalną, Šv. Onos bažnyčią ir taip man čia buvo gera būti. Gal daugiau ir nebeteks“, – neslėpė savo emocijų Algimantas.


Renginio metu organizatoriai susirinkusiems pristatė ne tik Bekenių šeimos bibliotekos savininką, bet ir parodė vaizdo medžiagą apie Bekenių sodybą, kuri ne kartą įvertinta prizinėmis vietomis gražiausių sodybų konkurse.
Knygų mylėtojas A. Bekenis Vilniaus bibliofilams papasakojo apie savo šeimos biblioteką, parodė senelės Julijos ir tėvelio Povilo išsaugotas knygas, spaudą, kuriuo žymėjo knygas jo tėvelis, o vėliau ir pats Algimantas. Viešintų kaimo šviesuolis pasakojo, kad knygą pamilo dar vaikystėje. Eidamas į mokyklą, knygas skaityti ėmė iš mokyklos knygynėlio.


„Nors mūsų namuose tuo laiku buvo jau nemažai knygų, bet jos buvo daugiau skirtos skaityti suaugusiems. Tai buvo mano tėtušio Povilo ir senelės Julijos sukauptos knygos ir periodiniai leidiniai, kuriuos perskaičiau vėliau, jau suaugęs. Knygų namų bibliotekoje buvo nemažai, bet ne visas pavyko išsaugoti. Dalį knygų sudegino tarybiniai aktyvistai, nes jiems tai atrodė „geltonoji“ literatūra. Sudegė Kristijono Donelaičio, Maironio, Vinco Kudirkos, Simono Daukanto knygos. Išliko tik maža dalis senelės ir tėvelio saugotų leidinių. Vaikystėje knygas skaitydavo senelė su tėtušiu, aš jų klausydavau. Paskui išmokęs skaityti, skaičiau ir pats. Kadangi knygas pirkdavo senelė, pirko tėtušis, pirkau ir aš. Senelė knygas pirkdavo už „vištapinigius“, tai yra, už pinigus, kuriuos gaudavo už parduotus kiaušinius. Iš tėtušio skaityti knygas skolindavosi kaimo žmonės. Duodamas knygą tėtušis prisakydavo gerai nusiplauti rankas, kad nesuteptų“, – prisiminimais renginyje dalinosi Viešintų miestelio bibliofilas.Kalbėdamas apie išvyką į Vilnių, A. Bekenis neslėpė savo džiaugsmo ir gerų emocijų. Sakė, kad labai patiko dr. Ingos Liepaitės organizuotas priėmimas, dėmesys, ekskursija, o ypač dovana – knyga su 23 Bibliofilų klubo narių autografais.


„Ar dar gali būti kas geriau?“ – džiaugėsi Viešintų krašto šviesuolis.


http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Bekenis_Algimantas_%E2%80%93_bibliofilas%2C_kra%C5%A1totyrininkas%2C_Vie%C5%A1int%C5%B3_klojimo_teatro_aktorius%2C_visuomenininkas


Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja


Nuotraukos iš M. Mažvydo bibliofilų klubo