Viešintų miestelio metraštininkas Tautvilis Uža

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (226 balsai)Tautvilis Uža Anykščių viešojoje bibliotekoje, 2013 m. (Nuotr. Violetos Matelienės)


Nepailstantis Anykščių krašto ir Viešintų apylinkių kultūros tradicijų puoselėtojas, atsidavęs gimtajam kraštui, kraštotyrininkas Tautvilis Uža visą savo laiką skiria gimtojo krašto atminimo įamžinimui. Jo surinkta kraštotyros medžiaga ir didžiulis paties darytų nuotraukų archyvas patalpintas jau į keturias kraštotyros knygas: 2008 m. autorius išleido knygą „Viešintiškių pražydinta žemė“, 2010 m. „Iš širdies – viešintiškiai“, 2012 m. „Talentingieji viešintiškiai“.


Naujausia – 2014 metais išleista knyga „Viešintų mokykla lyg vakar palikta“ – skirta Viešintų mokyklos istorijai įamžinti. Prieš 60 metų Viešintų mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Šiam jubiliejui bei Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti autorius skiria savo naująją knygą.


Naujoji T. Užos knyga yra Viešintų mokyklos praeities liudijimas. Autorius surinko daug istorinės medžiagos, senų mokyklos nuotraukų, užrašė prisiminimus apie mokyklos vadovus, mokytojus, buvusius mokinius, apžvelgė mokyklos istorijos raidą. Čia skaitytojai ras ir Viešintų mokyklos himną, Viešintų miestelio 1952 metų žemėlapį, šio žemėlapio paaiškinimus. Knygos autorius apžvelgia ir Lietuvos mokyklų pirmuosius žingsnius. Knygoje patalpintas buvusio Viešintų mokyklos mokinio Viliaus Grigaliūno pasakojimas apie švietimo raidą Lietuvoje bei Viešintose. Taip pat prisiminti ir geriausi mokyklos sportininkai.Pats knygos autorius, rašydamas savo mokyklinius prisiminimus, labai vaizdžiai nupiešė to meto mokyklos vaizdą: „Mokėmės senose patalpose be jokių patogumų. Nebuvo vandentiekio. Žiemą klases šildydavo malkomis kūrenamos stačiamalkės koklinės krosnys. Tualetai buvo lauke iš lentų sukaltos patalpose, saugomose nuo vėjo. Visi džiaugėmės, kad turime nors tokias patalpas, nes labai norėjome mokytis. Mokyklą laikėme lyg šventove. Labai gerbėme mokytojus ir mokyklos personalą. Kiek darbo įdėdavo darbininkės, valytojos. Ryte, atėję į mokyklą, jau rasdavome krosnis iškūrentas, išplautas klasių grindis, žiemą prie mokyklos nuvalytą sniegą. Per pamokas į mokytoją kreipdavomės „Tamsta mokytojau“. Visi buvome jauni, pilni energijos, mėgome pažaisti, o kartais nelabai tinkamai paišdykauti...“.


Šių dienų jaunasis skaitytojas žvelgdamas į tokią mokyklos praeitį, tikriausiai, pagalvotų, kad tai buvo taip seniai... O autoriui tokia mokykla yra lyg vakar palikta. Metai bėga greitai... Džiugu, kad buvę mokiniai prisimena savo mokytojus, juos vertina, fiksuoja atmintyje išlikusius įvykius, nuotykius.
Knygos pabaigoje T. Uža pateikė abėcėlės seka Viešintų mokykloje dirbusių mokytojų sąrašą, patikslindamas, kokį dalyką ir, kokiais metais mokytojas dėstė. Taip pat pateiktas išsamus naudotos literatūros sąrašas. Knyga gražiai apipavidalinta, išleista kietais viršeliais. Knygos pirmajame viršelyje Viešintų mokyklos, veikusios po karo iki 1965 –1966 metų ir naujojo mokyklos pastato, pastatyto 1984 m. nuotraukos, bei mokyklos direktorių atvaizdai.Viduryje su gėlėmis knygos autorius Tautvilis Uža Viešintose knygos pristatymo renginyje, 2014 m. (Nuotr. iš asmeninio autoriaus albumo)
Nuo 1962 m. iki šiol T. Uža fotografuoja ir kaupia fotografijų archyvą. Jis įamžino įvairias šventes, vietovių vaizdus, tapo bendradarbių kolektyvinės veiklos metraštininku. Jo nuotraukos spausdintos periodiniuose leidiniuose „Valstiečių laikraštis“, „Panevėžio tiesa“, Anykščių krašto laikraščiuose „Šilelis“ ir „Anykšta“, Raimondo Guobio ir Algimanto Bekenio knygoje „Viešintos“ (2006 m.), bei interneto svetainėje www.grazitumano.lt.


Pristatydamas dešimtmečius Viešintų krašte kurtą ir plėtotą aplinkos gražinimo tradiciją, kaip jau minėjome straipsnio pradžioje, T. Uža yra išleidęs albumą „Viešintiškių pražydinta žemė“ (2008 m.), kuriame nuotraukomis pristatė kone šimtą gražiausiai tvarkomų sodybų: 65 Viešintų seniūnijos gyventojų bei dar 30 kitur Lietuvoje gyvenančių viešintiškių. Jis sudarė ir išleido prisiminimų rinkinį „Iš širdies – viešintiškiai“ (2010 m.), skirdamas šią kraštotyros knygą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Rinkinyje atspindima Viešintų miestelio ir Laičių, Maldeikių, Žliobiškių, Laitelių bei Pūsčių kaimų praeitis. T. Uža sudarė ir išleido biografinį žinyną-albumą „Talentingieji viešintiškiai“ (2012 m.), kuriame pristatė beveik 50 meno ir dailiųjų amatų kūrėjų, publikuodamas kone 1000 nuotraukų. Knygos autorius padarė labai daug: surinko medžiagą apie savo kraštiečius, nufotografavo jų darbus, tikslino jų biografijas, ieškojo kraštotyros medžiagos ir internete, spausdintuose šaltiniuose, archyviniuose dokumentuose, daug bendravo, kalbėjo su pačiais kūrėjais, stengėsi, kad informacija būtų kuo tikslesnė. Knygoje ir brandaus amžiaus, ir jaunųjų menininkų kūryba.


Aktyvus kraštotyrininkas T. Uža yra kultūros renginių mecenatas. 2012 –2013 m. Anykščių rajono savivaldybės L.ir S. Didžiulių viešoji biblioteka organizavo apžiūrą „Kraštotyros darbas bibliotekose“. Jis buvo vienas iš apžiūros  rėmėjų, apdovanojo I-III vietos nugalėtojus prizais ir dovanomis. Kraštietis T. Uža yra pasakęs: „Prisiminimai ir noras juos išsaugoti būdinga kiekvienam žmogui. Mes dažnai mintimis grįžtame į praeitį, kuri, be abejo, susijusi su laiku, vieta, žmonėmis. Troškimas nepamiršti liudija mūsų pastovumą, pagarbą istorijai. Nors jau nemažai laiko gyvenu toli nuo gimtųjų Viešintų, bet šis miestelis, jį supantys kaimai iki šiol artimi ir brangūs. Mintimis aš visada su šiuo kraštu, gal dėl to ir kilo noras įamžinti jį nuotraukose, atsiminimuose, knygose“.


Gimęs Laičių k. (Anykščių r.) vaikystę praleidęs taip pat šiame krašte, T. Uža nuo 1961 m. išvykęs ir šiuo metu gyvena Panevėžyje. Tačiau ilgesys ir prisiminimai jį nuolat grąžina čia, kur prabėgo nerūpestingiausi vaikystės metai, kur jo tėvelio ir senelių šaknys. T. Uža kaupia, užrašo visus – ne tik praeities, bet ir šiandienos įvykius, renka medžiagą apie iškilius kraštiečius, fotografuoja kultūros, istorijos ir tautodailės paminklus bei jų kūrėjus, stengiasi, kad visa ta informacija išliktų ir pasitarnautų ateities kartoms.

T. Uža yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, nuolat lankosi Anykščiuose, dalyvauja čia vykstančiuose įvairiuose renginiuose, juos fiksuoja fotoaparatu ir nuotraukas dovanoja renginio organizatoriams.

Kraštotyrininkas yra sukaupęs namuose nemažą asmeninę biblioteką, kurioje enciklopedijos, žinynai, albumai, mokslo literatūra. Pradedant 1966 m. „Mažąja lietuviškąja tarybine enciklopedija“ ir iki naujausių 2011 m., 2014 m. išleistų storiausių informacinių leidinių. Tai rodo, kad jis siekia žinių, tobulėjimo, negaili pinigėlių brangioms knygoms įsigyti. Kraštotyrininko namų bibliotekoje ne tik knygos – gausus nuotraukų archyvas, įvairūs rankraščiai, laiškai, sveikinimai, apdovanojimai ir kiti dokumentai. Savininkas juos saugo ir brangina. Jis – tikras kraštotyrininkas.


T. Užos kalbintų žmonių atmintis įrašyta knygose yra amžina. Domėjimasis kraštotyra – ypatingas žmogaus polinkis, reikalaujantis visiško atsidavimo šiam darbui. T. Uža stengiasi sąžiningai surinkti faktus, juos užfiksuoti, patikslinti. Kraštotyrininkas už savo asmenines lėšas leidžia knygas, kuriose įkūnytos amžinos tiesos. Iš jų dvelkia nenykstantis Viešintų krašto grožis, nuotraukose užfiksuoti vaizdai, sustabdytos žmonių gyvenimo akimirkos tarsi tiltu tiesiasi iš praeities į ateitį.


Per pastaruosius penkerius metus už nuoširdų kultūrinį, kraštotyros bei visuomeninį darbą gimtojo krašto labui padėkas T. Užai pareiškė Viešintų bendruomenė, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, Lietuvos kraštotyros draugija, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija, Viešintų moterų klubas, Anykščių savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras. 2015 m. gegužės mėnesį padėką kraštotyrininkui įteikė Likėnų reabilitacijos ligoninės biblioteka už padovanotas knygas.


Turime vilties, kad ateityje ne tik skaitysime autoriaus knygas, bet pamatysime ir jo fotografijų parodą.Audronė BEREZAUSKIENĖ
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja