Vilkaviškio rajoninio laikraščio kelias

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,8 / 5 (19 balsai)
Vilkaviškio rajoninio laikraščio kelias

Vakaruose dar dundėjo pabūklai, karas buvo nesibaigęs. Ėjo 1944-ųjų gruodis. Iš Vilkaviškio miesto, kuriame prieš karą gyveno virš 9000 gyventojų, buvo likę tik degėsių ir nuolaužų krūvos, buvo likę tik keletas pusėtinai sveikų pastatų. Iš jų viename, Vilniaus gatvėje, įsikūrė visa apskrities šešiolikos žmonių partinė valdžia. Iš LKP(b) Centro Komiteto gavo nurodymą organizuoti apskrityje laikraštį. Ilgai nedelsiant buvo imtasi darbo. Po ilgų svarstymų, nuspręsta laikraštį pavadinti „Pergalės“ vardu. Pirmasis „Pergalės“ numeris išėjo 1945 metų vasario 8 dieną 5000 egz. tiražu, kainavo 20 kapeikų. „Pergalė“ bus mūsų apskrities veidrodis, kuriame atsispindės realus apskrities darbo žmonių gyvenimas ir jų darbai...“- buvo rašoma pirmojo numerio vedamajame. Iki 1946 m. kovo 3d. „Pergalę“ spausdino Marijampolės „Švyturio“ spaustuvėje, veždavo 23 km. su dviračiu – net ir žiemą. 1945 m. lapkričio 4 d. Spalio švenčių garbei laikraštis pirmą kartą išleidžiamas keturių puslapių. Redakcija 1946 m. kovo 9 d. iš Kauno parsiveža pirmąją spaustuvinę mašiną „amerikanką“ ir savo jėgomis įkuria spaustuvę Kybartuos, čia įsikuria ir pati redakcija. Vėliau „Pergalės“ redakcijos adresai ir redaktoriai keitėsi, ir ne vieną kartą. Lietuvoje 1950 m. liepą apskritys reorganizavosi į rajonus. Iš Vilkaviškio apskrities buvo sudaryti du rajonai – Vilkaviškio ir Kybartų. 1950 m. liepos 9 d. „Pergalės“ numeris išėjo kaip Lietuvos KP(b) Kybartų ir Vilkaviškio rajonų komitetų ir rajono vykdomųjų komitetų organas. Laikraštis ėjo dukart per savaitę 3000 tiražu. Vos po šešių „Pergalės“ numerių Kybartuose organizuojamas „Leninietis“, o „Pergalė“ tampa tik Vilkaviškio laikraščiu. Pirmą kartą dviejų spalvų šventinis numeris išleidžiamas 1952 metų gegužės 1 dieną. Nuolat auga laikraščio prenumerata. 1962 metais laikraštis leidžiamas 10000 tiražu, triskart per savaitę. 1970 m. laikraštį skaitė kas ketvirtas rajono gyventojas, beveik kiekviena šeima. Tais laikais redakcija vidutiniškai per metus gaudavo apie 35 tūkst. rublių gryno pelno. Mat turėjo vieną didžiausių tiražų iš rajoninių laikraščių ir uždirbdavo daug pinigų iš užuojautų, kurios Suvalkijoje buvo itin madingos.“Pergalė“ išlaikė nuostolingus kitų rajonų laikraščius. Tuometiniai „Pergalės“ tekstai spaustuvėje buvo renkami linotipu – didžiule mašina, iš švino liejančia laikraščio eilutes. Nuo 1972 metų gegužės 5 d. „Pergalės“ laikraštis atspausdintas nauju, pažangiu, kokybę garantuojančiu būdu – ofsetu. Tai buvo didelis pasiekimas, nes „Pergalė“ tapo pirmuoju ofsetu atspausdintu rajoniniu laikraščiu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Tarybų Sąjungoje. Vilkaviškyje vyko visasąjunginiai poligrafijos darbuotojų seminarai, o kaip ofsetinės spaudos kokybės pavyzdys į daugelį tuometinės TSRS kampelių iškeliavo 74-asis „Pergalės“ numeris. Nebrangios vos pora kapeikų kainuojančios „Pergalės“ tiražas pasiekė 15 tūkst. egzempliorių ir dar kilo. Tais laikais rajoninių laikraščių tiražas buvo ribojamas – 16 tūkst. ir nedaugiau. Sunkus, bet ramus žurnalistams laikas tęsėsi iki devinojo dešimtmečio pabaigos – Lietuvos atgimimo. Nuo 1990-ųjų vasario laikraštis atsikratė priklausomybės ir tapo ne kieno nors organu, o rajono laikraščiu. Dar po mėnesio pribrendo noras keisti pavadinimą. Iš skaitytojų siūlymų labiausiai tinkančiu išrinkus paežeriečio Vytauto Griniaus variantą, buvusi „Pergalė“ 1990 m. kovo 17 d. tapo „Santaka“. Tais pačiais metais persikrikštijusi „Santaka“ išgyveno ne tik politinius spaudimus, bet ir blokadą. Kurį laiką laikraštis išėjo du kartus per savaitę. Blokados sąlygomis „Santaka“ ne tik visus 1990-uosius, bet ir ištisus 1991, 1992, 1993 metus skaitytojus pasiekdavo sutrikusiu ritmu. Tiražas kito nuo 14700 iki 9160 egzempliorių. Nuo 1994 metų sausio „Santaka“ vėl pradėjo eiti įprastu periodiškumu. Nuo 1999 m. kartą per savaitę skaitytojus lanko „Santakos“ priedas „Reklamos gidas“.


Naudota literatūra : Žurnalistikos enciklopedija.-V.: Pradai, 1997, p.441. Laikraščio jubiliejų pasitinkame drauge//Santaka.-2005, spalio 22, p. 1-4.