Vytautas Nezgada

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:
Vytautas Nezgada gimė 1930 m. vasario 16 d. Rėčiūnų kaime Vilkaviškio rajone. Mokėsi Vištyčio Progimnazijoje. Įstojo į Kauno Politechnikumą, kurį baigęs su pagyrimu 1953 m., įstojo į Kauno Politechnikos institutą.

Baigus studijas aukštojoje mokykloje, buvo paskirtas dirbti į Klaipėdos audinių fabriką “Gulbė”. 1961 m. pakviečiamas dirbti į besikuriantį tuomet, Tekstilės pramonės mokslinio tyrimo institutą Kaune. Greta tiesioginio darbo (eidamas šio instituto direktoriaus pavaduotojo pareigas), 1971 m. parašė ir apgynė kandidatinę disertaciją. Sukūrė eksperimentinę bazę. Parašė eilę mokslinių straipsnių prestižiniuose Sovietų Sąjungos bei užsienio žurnaluose. 1988 m. Sankt Peterburge paruošė ir sėkmingai apgynė habilitacinį darbą.

Prasidėjus tautiniam atgimimui aktyviai įsijungė į Lietuvos Sąjūdžio veiklą. Buvo išrinktas Sąjūdžio Kauno Tarybos nariu, kiek vėliau Kauno Sąjūdžio Tarybos pirmininku, Sąjūdžio Seimo nariu. Buvo vienas iš steigėjų, įkuriant Baltijos vienybės organizaciją (Baltic Unity) 1992 m. Tais pačiais metais išrenkamas mūsų tautos Šventovės - Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo komiteto nariu, kuriame yra iki šiol.

“Už nuoširdų darbą ir pasiaukojantį rūpestį” (2004 m. gruodžio 21 d. Nr. 378/6) Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius apdovanojo Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.


Saviraiškos būdai spausdintuose šaltiniuose:

Tikslieji_mokslai.doc

Moksliniai_isradimai.doc

Politika.doc

Visuomenine_veikla.docŠaltinis: Gyvenimo kelyje : prisiminimai / Vytautas Nezgada. - Kaunas, 2008. - 191, [1] p.


Daiva Kibildienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka