Vytautas Nezgada. Odė Prisikėlimo bažnyčiai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Kaune, ant Žalio kalno šlaito, kaip senolių buvo sumanyta,

Iškilo mūras – didis, įspūdingas – tai Paminklinė bažnyčia.

Tai nauja šventovė – neeilinė ir neparapijinė,

Tai bažnyčia Tautos stiprybės, Atgimimo, Prisikėlimo.

Tai šventovė – padėkos Dievui ir karžygiams,

            Kovojusiems už mūsų laisvę, atminimui,

Tai šventovė – simbolis Tėvynės nepriklausomybės, susitelkimo. Šios didžios bažnyčios bokštas aukštas, kaip ir dera,

            yra miesto orientyras,

Virš savęs iškėlęs laiko pergalingą vėl atgautos (ilgai lauktos)

            laisvės kryžių.

Lietuvos šventove, Tu iškilai didingu grožiu iš istorijos gelmių,

            protėvių žemės pamatų gan netikėtai,

Tautos sutikta buvai kaip dvasios atgaiva,

            prisikėlimo galios palytėta.

Žmonėms Tu skleisi šviesą iš praeities išminties,

            dabarties ir viltį ateities,

Tu būsi ta šventa vieta ir erdvė, skleidžianti dvasios ramybę,

            tikėjimo džiaugsmą išties.

Tautos šventove, tu garbi, didinga,

             Iš “suaukotų plytų” sulipdyta, pastatyta,

Buvai barbarų pažeminta, paniekinta ir sugriauta. Tu esi prikelta, atstatyta žmonių labdaringų, išmintingų,

             kaip ir sumanyta,

Tu tapai simboliu nepriklausomos Tėvynės vilties,

             naujo ryžto versme ir dangiška šviesa…

Šaltiniai:

1. Odė Prisikėlimo bažnyčiai : [eilėraštis] / Vytautas Nezgada // Tremtinys. - 2005, rugpj. 25, p. 6.

2. Gyvenimo kelyje : prisiminimai / Vytautas Nezgada. - Kaunas, 2008. - 191, [1] p.


Daiva Kibildienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka